Sökning: "female leaders"

Visar resultat 1 - 5 av 205 uppsatser innehållade orden female leaders.

 1. 1. “En talare åt gången” - En kvantitativ undersökning av hur manliga och kvinnliga politiker avbryts i 2010-talets slutdebatter i Sveriges Television

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alex Kennegård; Emelie Skoog; Ida Palm Ekspong; [2022-02-24]
  Nyckelord :Public service; final debate; gender equality; party leader; female politicians; male politicians; interruption; conversational analysis;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The aim of the essay is to investigate whether female and male party leaders are being interrupted equally, during the 2010s final debates in Sveriges Television (SVT). This, due to Public Service’s requirements of conducting equal programme activities, where interruptions are used as a measurement of equality. LÄS MER

 2. 2. To be a female leader, be authentic. : A qualitative comparative study with the purpose of exploring, identifying and creating a greater understanding of how females construct their identity as leaders within male-dominated small and medium enterprises in Sweden and the Netherlands.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Soraya Hamria; [2022]
  Nyckelord :Identity; female leadership; leadership characteristics; leadership styles; obstacles; adaptation; culture; male-dominated industries.;

  Sammanfattning : This study has had the purpose to explore, identify and develop a greater understanding of how females construct their identity as leaders. The focus of this study has been on eight female leaders with sufficient profession, knowledge and experience within male-dominated small and medium enterprises in Sweden and the Netherlands, where a comparison has been made between them. LÄS MER

 3. 3. Women, Protest and Democracy:Analysing the Role of Women in Nonviolent Resistance Movements and Democratisation

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Maud Kuijpers; [2022]
  Nyckelord :Nonviolent resistance; women’s participation; democratisation; egalitarian democracy;

  Sammanfattning : This study aims to shed light on the gendered dynamics of nonviolent resistance and democratisation. Illuminating the role that women can play in the democratisation processes can help underline the importance of women's empowerment. LÄS MER

 4. 4. Motordrivet Ledarskap : Skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap i fordonsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Mathilda Abrahamsson; Julia Petersson; [2022]
  Nyckelord :leadership; automotive industry; male leadership; female leadership; feedback; trust.; ledarskap; fordonsbranschen; manligt ledarskap; kvinnligt ledarskap; feedback; förtroende.;

  Sammanfattning : Leadership is important when it comes to well-being and development of organizations. The leader has the opportunity to influence the employees to reach their full potential and thereby develop the entirety of the organization. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation eller resultat : En kvalitativ studie om synen på kvinnligt och manligt ledarskap inom verkstadsindustrin

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sandra Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Gender; leadership; organizational culture; stereotypes; manufacturing industry; Kön; ledarskap; organisationskultur; stereotyper; verkstadsindustri;

  Sammanfattning : I debatten om ökad jämställdhet på arbetsmarknaden diskuteras möjligheten till att nå ledande positioner, endast 32 % av ledande poster i den privata sektorn fylls av en kvinna. Människors uppfattningar och normer skapar tillsammans organisationskulturen vilket har stor påverkan på ett företags utveckling. LÄS MER