Sökning: "samtalsmetodik praktiska övningar"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden samtalsmetodik praktiska övningar.

 1. 1. Bildmedvetenhet : metoder för ökad kunskap om bilder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Estetiska ämnen i Lärarutbildningen Umeå

  Författare :Elin Hedström; [2007]
  Nyckelord :Samtalsmetodik; bildanalys; semiotisk bildanalys;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att undersöka hur man praktiskt kan arbeta för att ge elever en större medvetenhet om sina egna bilder och bilder i allmänhet. Eftersom det är en väldigt stor fråga valde jag att precisera den med tre underfrågor, vilka förtydligar vad jag vill undersöka. LÄS MER

 2. 2. Samtalsmetodik åt alla blivande lärare! En studie av lärares kommunikativa kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Olga Gribina; [2006]
  Nyckelord :kommunikativ kompetens; lärarutbildning; professionellt samtal; samtalsmetodik; samtalsstrategier; kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att undersöka huruvida det formell utbildning i samtalsmetodik är nödvändig för att lärare skall kunna föra ett professionellt samtal. Fokus i undersökningen har varit på lärares egna upplevelser och erfarenheter av olika samtalssituationer och hur deras kommunikationsförmåga påverkas av eventuella kunskaper i samtalsmetodik eller avsaknaden av dessa. LÄS MER