Sökning: "samverkan förändringar"

Visar resultat 11 - 15 av 156 uppsatser innehållade orden samverkan förändringar.

 1. 11. Förskollärares arbete med digitala verktyg i förskolan – organisationskultur, samverkan och motstånd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kamila Abdul Hamid; [2020]
  Nyckelord :digitala verktyg; digitalisering; expansivt lärande; förskola; förändring; kultur; organisationskultur; samverkan; motsättningar; verksamhetsteori;

  Sammanfattning : Idag finns ett behov av införande av digitalisering i förskolan, där förskollärare står in-för nya utmaningar i strävan efter att möta detta behov. Därtill framhåller Läroplan för förskolan Lpfö 18 förskollärares ansvar avseende användning av digitala verktyg i bedrivandet av ett pedagogiskt arbete på förskolan. LÄS MER

 2. 12. Tillitsbaserad styrning i offentlig verksamhet utifrån ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Camilla Löthman; Fredrica Olofsson; [2020]
  Nyckelord :trust-based governance; job demand-resources; room for manoeuvre; openness; motivation;

  Sammanfattning : Ett allt mer kontrollerat arbetsliv innebär sämre förhållanden för arbetande individer. Detta skapar ett behov om att undersöka nya styrsätt vilka istället bör fokusera på tillit. Studiens syfte är att undersöka vad en tillitsbaserad styrning och ledning har inneburit för medarbetare i deras arbetssituation. LÄS MER

 3. 13. Förskollärares uppdrag med möjligheter och utmaningar - en studie utifrån praktikarkitekturteorin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jenny Dahlgren; Pernilla Kleine; [2020]
  Nyckelord :förskollärare; läroplanen; möjligheter; praktikarkitekturteorin; utmaningar;

  Sammanfattning : Abstract Förskollärarens uppdrag är komplext och påverkas dessutom kontinuerligt av såväl samhälleliga förändringar som politiska direktiv. För att förskollärare ska kunna bedriva ett kvalitetsarbete som gynnar såväl förskolans verksamhet som barnens lärande behöver faktorer som både möjliggör och utmanar uppdraget identifieras. LÄS MER

 4. 14. Skolungdomars levnadsvanor, psykiska hälsa och känsla av trygghet i Norrtälje kommun 2013-2019 : En kvantitativ undersökning

  Master-uppsats,

  Författare :Johanna Rosberg Petersson; [2020]
  Nyckelord :public health; adolescent; educational outcome; evaluation; collaboration network; Folkhälsa; ungdomar; skolresultat; utvärdering; samverkan;

  Sammanfattning : Introduction: The overall aim for public health practice is to promote good health and reduce public health inequalities. The determinants of health are largely influential. LÄS MER

 5. 15. Gamification som mekanism för realisering av aktivitetssystem : En litteraturstudie om affärsmodeller som aktivitetssystem och gamifications motivationseffekter på aktörerna som ingår i systemet.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Lotta Norrena Björnberg; [2020]
  Nyckelord :Business model innovation; BMI; business development; gamification; nudging; change management.;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att skapa förståelse hur gamification ur ett teoretiskt perspektiv kan bidra till realisering av aktivitetssystem som i detta arbete likställs definitionen av affärsmodell. Detta genom att gamification bidrar till den transformation som krävs för att aktivitetssystemet ska realiseras. LÄS MER