Sökning: "samverkan förändringar"

Visar resultat 21 - 25 av 156 uppsatser innehållade orden samverkan förändringar.

 1. 21. Garanterat läskunnig, eller? Påverkar läsa-, skriva-, räknagarantin pedagogers tankar om tidig identifiering och tidiga insatser gällande elevers läsning?

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Eva Ledel; Malin Åkesson; [2020]
  Nyckelord :kartläggning; läsa-; skriva-; räknagarantin; lässvårigheter; tidig identifiering; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractLedel, Eva och Åkesson, Malin (2019). Garanterat läskunnig, eller? - Påverkar läsa-, skriva-, räknagarantin pedagogers tankar om tidig identifiering och tidiga insatser gällande elevers läsning? Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 22. Framtidens Vård i hemmet - En utvärdering av möjliga distributionsnätverk för Region Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Sofia Håkansdotter; Victoria Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Vård i hemmet; Distributionsnätverk; Region Skåne; Trender; Distribution; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Future Home Based Care - An Evaluation of Possible Distribution Networks for Region Skåne Authors: Victoria Gustafsson and Sofia Håkansdotter Supervisor LTH: Andreas Norrman, Professor Engineering Logistics, Faculty of Engineering (LTH) at Lund University Supervisor Region Skåne: Helena Rappe, Production analyst, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne and Henrik Sevandersson, Project leader, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne Background: Sweden is today experiencing significant demographic changes with a population that is quickly growing in numbers and with a growing share of elders. This puts high demands on health care, and home based care has been identified as a solution to decrease the lack of hospital beds. LÄS MER

 3. 23. Ju mer vi är tillsammans : En studie av planeringsdilemman och institutionella förutsättningar och förändringar i privat-offentliga partnerskap i svensk stadsutveckling

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Felix Antman Debels; [2019]
  Nyckelord :Public-private Partnership; Slakthusområdet; Swedish urban development; Dilemmas in planning; institutional theory; Slakthusområdet; avtalsplanering; Flemingsberg;

  Sammanfattning : Sweden is going through a period of urbanization that has led to a deficit of housing, office space and public buildings. The ability for municipalities’ to enact their urban development plans has at the same time been curtailed compared to 30 years ago. LÄS MER

 4. 24. Vägar till lärande – för elever med språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Pernilla Bodestedt; [2019]
  Nyckelord :språkstörning; inkludering; tillgänglig lärmiljö; lärande;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractPernilla, Bodestedt, (2018). Vägen till lärande – för elever med språkstörning. Speciallärarprogrammet med inriktning grav språkstörning, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmöuniversitet, 15 hp. LÄS MER

 5. 25. Att arbeta agilt med icke-agila krav : En studie om den offentliga upphandlingens påverkan på ett agilt IS-projekts kravhantering med den offentliga sektorn som kontext

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Pierre Alkmyr; Erik Karlström; [2019]
  Nyckelord :agile; agile methodology; agile philosophy; public sector; public procurement; agil; agil projektmetodik; agil filosofi; offentlig sektor; offentlig upphandling;

  Sammanfattning : Sverige har som mål att bli bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa effektiv verksamhet i offentlig sektor och en enklare vardag för privatpersoner och företag. År 2017 spenderades 59 miljarder svenska kronor på att digitalisera Sverige med hjälp av externa aktörer. LÄS MER