Sökning: "segregation örebro"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden segregation örebro.

 1. 1. ”Varför ska ni stänga ner skolan?” : OM EN SKOLAS BETYDELSE I ETT ”SEGREGERAT” OMRÅDE

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Gabriel Hällqvist; [2020]
  Nyckelord :School closure; segregation; stigmatization; community; place; social inclusion;

  Sammanfattning : In 2017 a junior high school in Vivalla, a local area in Örebro, Sweden described as a “segregated” area, was closed. The decision was partly made based on a belief that it would increase integration in the city, which motivates the purpose of this study; How can a schoolclosure affect a local area concerning social inclusion or exclusion? The study also discuss themeaning of place; what a school can be and provide for a community on different levels. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor i mansdominerade organisationer - Kvinnors möjligheter samt hinder att ta sig till ledande positioner

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Frida Kvarnström; Amanda Tallavaara Lind; [2020]
  Nyckelord :Organizational structure; leadership; glass ceiling; gender; homosociality and;

  Sammanfattning : Despite a decreased gender segregation in the labor market, the difference between women and men's opportunities to reach managerial positions remains. Men tend to claim higher positions in the hierarchy, which results in difficulties for women to reach managerial positions in maledominated organizations. LÄS MER

 3. 3. Segregation i Region Örebro län -En studie av regionala segregationsmönster

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anton Axner; [2019]
  Nyckelord :Segregation; boendesegregation; grannskapseffekter; Region Örebro län; regional segregation; segregationsmönster;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar undersöka den socioekonomiska boendesegregationens utifrån faktorerna Medianinkomst, Utrikes födda, Högstadieutbildning 9år samt Högskoleutbildning 3 år eller längre löst byggt på en metod av rumslig analys. Detta har gjorts utifrån ett geografiskt perspektiv där mönster och samband mellan de fyra tidigare nämnda faktorerna har gjorts utifrån och mellan årtalen 2012 samt 2016. LÄS MER

 4. 4. Social housing eller sociala hyreskontrakt? -En komparativ studie av tre europeiska länder

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jens Reinsfelt; Martin Söderberg; [2019]
  Nyckelord :Social housing; sociala hyreskontrakt; social bostadsförsörjning; stigberoende; segregation;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ämnet "social housing" och det motstånd som finns mot denna form av social bostadsförsörjning i Sverige. Den svenska bostadssektorns sociala modell, så kallade sociala hyreskontrakt utvärderas i ett komparativt perspektiv med Nederländerna och England, två länder som har "social housing". LÄS MER

 5. 5. BRISTANDE SOCIALA BAND OCH KRIMINALITET : ’’Om någon sa till mig du får vinna på lotto hundra miljoner, eller lyckas med ett rån på 50 miljoner. Jag hade valt rånet ’’. -Anonym

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amani Elfarran; Nada Elfarran; [2019]
  Nyckelord :Kriminalitet; segregation; sociala band; sociala konsekvenser; livsvillkor;

  Sammanfattning : Kriminalitet bland ungdomar är ett förekommande problem i dagens samhälle. Denna uppsats redogör för vilka motiv som lett åtta före detta kriminella män från Vivalla i Örebro till en kriminell livsstil. LÄS MER