Sökning: "sjuksköterska ansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 705 uppsatser innehållade orden sjuksköterska ansvar.

 1. 1. SE KVINNAN BAKOM KÖNET. Sjuksköterskors attityder, kunskaper och erfarenheter av kvinnlig könsstympning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Vera Lundberg; Hanna Widlund; [2024-01-29]
  Nyckelord :attityder; erfarenheter; kunskaper; kvinnlig könsstympning; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som resultat av ökad migration kan sjuksköterskor i Sverige stöta på kvinnor och flickor som riskerar att genomgå eller har genomgått kvinnlig könsstympning, KKS. Könsstympning innebär att delar av eller hela det kvinnliga könsorganet skärs bort eller skadas utan medicinsk anledning vilket kan leda till allvarliga och långvariga komplikationer. LÄS MER

 2. 2. FÖRSTA TIDEN SOM NYEXAMINERAD SJUKSKÖTERSKA. EN LITTERATURÖVERSIKT

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Dahllöf; Alice Höglund; [2024-01-26]
  Nyckelord :Benner; Från Novis till Expert; kliniskt basår; transitionsprogram; nyexaminerade sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara sjuksköterska innebär ett stort ansvar. Som sjuksköterska ska man besitta många kunskaper och ansvara för den egna kompetensutvecklingen. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation om egenvård – en intervjustudie med sjuksköterskor som vårdar patienter med akut myeloisk leukemi under cytostatikabehandling

  Magister-uppsats,

  Författare :Alicia Hellman; Wilson Wilson; [2024-01-25]
  Nyckelord :Kommunikation; egenvård; personcentrerad vård; akut myeloisk leukemi; onkologisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med AML genomgår en intensiv cytostatikabehandling som kan ge stor påverkan på vardagen och livskvaliteten på grund av symtom och tecken relaterade till sjukdom och behandling. Patienten och närstående har en viktig roll i att utföra egenvård för att förhindra potentiellt livshotande biverkningar. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med fetma

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Anna Lindqvist; [2024]
  Nyckelord :Fetma; övervikt; högt BMI; sjuksköterska; upplevelse; erfarenhet; attityd; uppfattning; omvårdnad; kvalitativ; svenska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är en sjukdom som är vanligt förekommande i olika vårdkontext, vilken kan förekomma med eller utan samsjuklighet. Stigmatiseringen av personer med fetma förekommer bland annat i media, på arbetsplatser och i vårdsammanhang. Sjuksköterskor kommer frekvent att vårda denna patientgrupp. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors stigmatiserade attityder i mötet med patienter med HIV/AIDS : En litteraturöversikt med kvantitativ ansats

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Filippa Johansson; Stina Knutsson; [2024]
  Nyckelord :Human immunodeficiency virus; Nurse; Nursing; Stigmatization; Humant immunbristvirus; Omvårdnad; Sjuksköterska; Stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Blodsmitta sprids mellan personer från blod eller slemhinna via kontaminerade injektioner, blodprodukter eller stickskador. Sjukdomar som humant immunbristvirus (HIV), acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) och Hepatit A, B, C och D. HIV-infektion drabbar immunförsvaret och är en kronisk diagnos. LÄS MER