Sökning: "skäliga anpassningsåtgärder"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden skäliga anpassningsåtgärder.

 1. 1. Anpassningsåtgärder i arbetslivet för arbetstagare med funktionsnedsättning - Vad är en skälig anpassningsåtgärd, som arbetsgivaren behöver införa, för arbetstagare med hörselnedsättning respektive en neurologisk funktionsnedsättning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Amanda Hultman; [2022]
  Nyckelord :Anpassningsåtgärder; skäliga anpassningsåtgärder; funktionsnedsättning; diskrimineringslagen; arbetsmiljölagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay addresses the subjects of reasonable adjustments, related to the workplace, for persons with physical or mental disabilities. The author goes through the established Swedish legal sources to answer two main questions. LÄS MER

 2. 2. Bristande tillgänglighet i arbetslivet - Vad innebär det och vilka skyldigheter har arbetsgivaren?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jessica Backman; [2022]
  Nyckelord :Diskriminering; bristande tillgänglighet; funktionsnedsättning; tillgänglighetsåtgärder; anpassningsåtgärder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning skiljer sig från de andra diskrimineringsgrunderna i svensk lagstiftning. En funktionsnedsättning kan innebära ett hinder i arbetet som arbetsgivaren har viss skyldighet att försöka undanröja. LÄS MER

 3. 3. Refusing Medical Treatment due to Mental Capacity - A Study of the Concept of a Valid Consent and What the Healthcare Personnel's Obligations are When the Patient has not Given an Informed Consent

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Thérèse Bennshagen; [2021]
  Nyckelord :Healthcare; Mental Capacity; Legal Capacity; Administrative Law; Social and Welfare Law; Public International Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay has two purposes: to examine how much the patient has to understand to be able to consent to medical treatment and what the healthcare personnel's obligations are when the consent is not informed. Regarding the first purpose I concluded that there is no explicit requirement of a certain mental capacity to consent but that if one considered an uninformed consent to constitute a forced bodily intervention, which is prohibited in Chapter 2 Section 6 Instrument of the Government, then medical treatment can be refused. LÄS MER

 4. 4. Funktionsnedsättning i arbetslivet – en utredning av arbetsrättens och diskrimineringsrättens skydd mot uppsägning av personer med funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Hagbrand; [2015]
  Nyckelord :arbetsrätt; diskriminering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar anställnings- och diskrimineringsskyddet för arbetstagare med funktionsnedsättning i en uppsägningssituation. Skydd för arbetstagare med funktionsnedsättning finns i såväl arbetsrätten som i diskrimineringsrätten. LÄS MER

 5. 5. Skäliga stöd- och anpassningsåtgärder VS bristande tillgänglighet - Ett utökat arbetsrättsligt skydd för personer med funktionsnedsättning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Elisabeth Pålsson; Jeanette Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER