Sökning: "skattning"

Visar resultat 1 - 5 av 526 uppsatser innehållade ordet skattning.

 1. 1. Utsatthet under barndomen och upplevelse av förälder som trygg hamn

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Jennie Andersson; Anna Skoglund; [2021-06-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka skillnader i upplevelsen av förälder som trygg hamn mellan individer med olika erfarenhet av utsatthet under barndomen i en svensk normalpopulation (16–18 år, N = 933). Jämförelser i skattning av trygg hamn genomfördes mellan de som rapporterat avsaknad av utsatthet, en typ av utsatthet respektive flera typer av utsatthet under barndomen. LÄS MER

 2. 2. ”Mår du bra eller dåligt?” En kvalitativ intervjustudie om barns upplevelse av att skatta sitt illamående med hjälp av det digitala verktyget PicPecc

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Esplana; Malin Olsson; [2021-04-23]
  Nyckelord :Barn; barncancer; barnets perspektiv; digitalt hjälpmedel; illamående; kvalitativ studie; personcentrerad vård; skattning;

  Sammanfattning : Background: Research on childhood cancer has done great progress over the last years. The result of this, has been improved treatment that is more intensive. Due to the new treatment children often experience different symptoms. The most common treatment related symptoms are nausea, fatigue, pain and hair loss. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av svensk enkät för ”Ecological Momentary Assessment” (EMA) av ljudmiljöer för äldre med hörselnedsättning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Mari Ivarsson; [2021-02-02]
  Nyckelord :Audiologi; Hörselnedsättning; Hälsosamt åldrande; Ekologisk momentan bedömning; Rådgivning; Demens; Audiology; Hearing impairment; Healthy ageing; Ecological momentary assessment; Counselling; Dementia;

  Sammanfattning : Background: The population of older people with hearing impairment is increasing. Causality occurs between hearing impairment and cognitive decline. Healthy ageing needs to be promoted. LÄS MER

 4. 4. Sensor fusion for estimating vehicle chassis movement

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Edwin Solomon Arthur Paul; Sanjay Varadharajan; [2021]
  Nyckelord :Sensor fusion; Vehicle dynamics; State estimation; Sensors; Sensorfusion; Fordonsdynamik; Skattning av parametrar; Sensorer;

  Sammanfattning : The aim of this thesis work is to investigate the possibility of applying a sensor fusion algorithm with a focus on estimating vehicle dynamic states, mainly the vehicle body accelerations. Modern passenger vehicles have several mechatronic systems such as active safety, comfort, driver assistance etc. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av kön vid förtroendeskattning av person med kvinnliga egenskaper

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ingeborg Hedén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Forskning tyder på att den som är inkongruent med sin könsroll betraktas med mindre förtroende än den som är kongruent med sin könsroll. Studiens syfte var att, genom en vinjettstudie, undersöka hur förtroendeingivande en kvinna respektive man med traditionellt kvinnliga egenskaper uppfattades. LÄS MER