Sökning: "skillnader mellan svenska och engelska skolor"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden skillnader mellan svenska och engelska skolor.

 1. 1. 6=_  ”Va?! Det är bara två tal” : En litteraturstudie om elevers förståelse av och undervisning om likhetstecknet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Felicia Nordqvist; Emma Persson; [2022]
  Nyckelord :likhetstecken; matematik; statisk; dynamisk; algebra;

  Sammanfattning : Den här litteraturstudien handlar om likhetstecknet som är en viktig grund i algebran. Studien är relevant eftersom internationella undersökningar som TIMSS och PISA visar att svenska elevers algebraresultat är lågt och behöver förbättras. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar fysisk aktivitet skolprestationer? : En systematisk litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Cecilia Verhaalen; Lukas Pousette; [2019]
  Nyckelord :”Fysisk aktivitet”; ”Skolprestationer” och ”Idrott och hälsa”;

  Sammanfattning : Skolor runt om i världen väljer att skära ner på idrottsundervisningen för att införa mer undervisning i akademiska1 ämnen, som matematik och engelska. Konsekvenserna av att skära ner idrottsundervisningen kan leda till att barn och unga blir mer stillasittande och riskerna för ökad stress, ökad risk för dödliga sjukdomar samt minskad muskelstyrka ökar. LÄS MER

 3. 3. Explicit and implicit comparison of English and Swedish in English course books for year 7 and year 11 in Sweden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Kristin Andersson; [2017]
  Nyckelord :language transfer; second language acquisition; contrastive language learning; språköverföring; andraspråksinlärning; kontrastivt språkstudium;

  Sammanfattning : This paper compares and contrasts how linguistic transfer has been incorporated in English course books for year 7 and year 11 in Swedish schools. This study has focused on finding explicit and implicit reference to transfer and interference in English course books for Swedish students by identifying references from the authors where they have pointed to similarities and differences between Swedish and English. LÄS MER

 4. 4. Nyanlända elever möter ordinarie engelskundervisning : En studie om lärarnas syn på arbetssätt och individanpassning

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Susanne Karlsson; [2017]
  Nyckelord :nyanlända; ordinarie engelskundervisning; arbetssätt; individanpassning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to highlight some of the difficulties that newly arrived pupils can encounter during their ordinary tuition when it comes to learning the English language, and to look at what strategies and processes teachers may use in order to individualize their work for these students. The study should be viewed from a teacher perspective and thus focuses on problems that teachers can perceive and how they try to confront them. LÄS MER

 5. 5. Engelskinlärning i förskolan och grundskolans tidiga år : En kvalitativ studie om lärarnas uppfattningar om tidig engelskinlärning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Helené Bard; [2014]
  Nyckelord :Tidig engelskinlärning; Grundskola; Engelska; Andraspråksinlärning; Språkutveckling; Tidig engelskinlärning; EFS- klassrum; Lärarutbildning; Mångkulturell skola;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att undersöka lärarnas uppfattning om betydelsen av tidig engelskinlärning i förskola och skola. Lärarnas utmaningar med att ta vara på de ungas kontakt med engelska via fritiden och bygga på denna i undervisningen. Vidare lärarnas utmaningar med flerspråkiga elever. LÄS MER