Sökning: "skriftlig benämning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden skriftlig benämning.

  1. 1. Skriftlig benämning av verb och substantiv - korrekthet, latens och svarstid

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Cecilia Lundberg; Hanna Linder; [2021-02-03]
    Nyckelord :skriftlig benämning; substantiv; verb; latens; svarstid; written naming; nouns; verbs; latency; response time;

    Sammanfattning : The purpose was to investigate written naming among persons without neurological disorders (R-group) and with aphasia (A-group) using verband noun pictures from An Object and Action Naming Battery. Naming accuracy, latency (time from stimuli onset to first keystroke) and response time(time from stimuli onset to last keystroke) was studied. LÄS MER