Sökning: "skrivförmåga"

Visar resultat 16 - 20 av 133 uppsatser innehållade ordet skrivförmåga.

 1. 16. Notvärde : Strategier för rytmisk notläsning med barn runt förskoleklassåldern

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sara Svensson Ringbo; [2018]
  Nyckelord :music reading; staff notation; clef notation; music education; symbols; rhythm; rhythmic music literacy; music literacy acquisition; eurythmics; Dalcroze; rytmisk notläsning; noter; rytmik; förskoleklass; förskola; musikundervisning; språkrytmik; språkutveckling; symboler; lästräning; skrivträning;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks och jämförs hur rytmisk notläsning med barn, 5–8 år, framställs i vetenskapliga texter under 2000-talet. Fokus för studien är vilka strategier som skildras men även forskning om vilka effekter notläsning kan ha på läs- och skrivutveckling refereras. LÄS MER

 2. 17. Att utveckla självständiga skribenter : En kritisk innehållsanalys av läromedel för årskurs 6 i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefin Bernström; Jessica Stigsson; [2018]
  Nyckelord :Aktivitet; argumenterande text; cirkelmodellen; explicit; genrepedagogik; implicit; läromedelsanalys; narrativ text; sociokulturellt perspektiv; stöttning;

  Sammanfattning : Den här studien är en kritisk innehållsanalys gjord på tre läromedel för årskurs 6 i svenskämnet där genrepedagogik är en utgångspunkt. Syftet med studien är att analysera aktiviteter i varje läromedel. LÄS MER

 3. 18. Arbete med texttypen berättande text

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Berättande text; Pippi Långstrump; lässtrategier; skrivstrategier; resonemang;

  Sammanfattning : Eleverna i svensk skola ska få undervisning i olika texttyper. De ska utveckla läs- och skrivstrategier för att kunna tolka och förstå samt urskilja och skriva berättande texter. Genom att utveckla goda läs-och skrivstrategier får de också möjlighet att utveckla sin läs-och skrivförmåga. LÄS MER

 4. 19. Evidensbaserade undervisningsmetoder för skrivutveckling på högstadiet och gymnasiet : En avgränsad systematisk forskningsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Helene Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Writing skills; writing development and composition; self-efficacy; working memory; teaching methods; struggling writers; social cognitive theory; Skrivutveckling; uppsatsskrivande; självförmåga; arbetsminne; undervisningsmetoder; skrivsvårigheter; socialkognitivistisk teori;

  Sammanfattning : Syftet med denna avgränsade systematiska forskningsöversikt är att studera de senaste fem årens evidensbaserade undervisningsmetoder för skrivutveckling. Syftet är också att studera hur sambandet mellan skrivutveckling, arbetsminne och självförmåga ser ut, samt dess konsekvenser för skrivundervisningen. LÄS MER

 5. 20. Skrivutveckling i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Isabelle Mossberg; Amanda Strömqvist; [2018]
  Nyckelord :grundskolan; metoder; skrivförmåga; skrivutveckling; strategier;

  Sammanfattning : Vi lever idag i ett kunskapssamhälle där förmågan att kunna skriva är i stor vikt för att kunna föra sin talan i samhället. I dagens skola får inte skrivutvecklingen samma fokus och utrymme som läsutvecklingen. Det är av stor vikt att eleverna uppfattar skrivprocessen som meningsfull. LÄS MER