Sökning: "soci"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet soci.

 1. 1. Stöd till individer med typ 2-diabetes och bristande glykemisk kontroll : - en litteratur översikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Ingela Englund; Malin Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Förekomsten av typ 2-diabetes ökar kraftigt över hela världen och är en allvarlig progressiv sjukdom. Behandlingssyftet för alla individer med diabetes är att minska individens symtom, samt förebygga komplikationer som sjukdomen kan ge. LÄS MER

 2. 2. På kvinnlig front : Lärarinneförbundets kamp för ett mer jämställt yrkesliv under 1930-talet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Emma Lindgren; [2018]
  Nyckelord :Gender Equality; Equal rights; Gender system; Lärarinneförbundet; folkskola;

  Sammanfattning : This study examines the fight for equal rights by the female school teachers during the 1930s. The purpose of the study has been to analyze the strategy and arguments that the female teachers used and how they argued for the objective of equal rights. LÄS MER

 3. 3. Milking routines, milk yield and udder health on smallholder dairy farms in Baringo, Kenya

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Maja Forssell; [2018]
  Nyckelord :milk yield; milking routines; somatic cell count SCC ; udder health; management; hygiene; market; pH;

  Sammanfattning : The aim of the project was to investigate possible differences in milking rou-tines, milk yield and udder health between smallholder dairy farms in the highlands (HL) and lowlands (LL) in Baringo county, Kenya, and identify management aspects that could be improved to increase milk yield. The ob-jective was further to study milk handling practices of primary dairy cooper-atives in Baringo and to describe challenges they are facing. LÄS MER

 4. 4. Utbildningsprogram mer än bara ämneskunskaper? : Pragmatisk diskursanalys av UR:s Livet i Bokstavslandet ur ett intersektionellt- och normkritiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Åsa Björklin; Malin Vestin; [2018]
  Nyckelord :utbildningsprogram; normer; intersektionellt perspektiv; meningserbjudanden; diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att analysera ett populärt utbildningsprogram ämnat för elever i år­kurs Fk-3 utifrån ett intersektionellt- och normkritiskt perspektiv för att undersöka hur de soci­ala kategorierna kön/genus, klass, etnicitet och sexualitet (åter)skapas i form av karaktärerna i utbildningsprogram­met. Syftet har även varit att undersöka vilka möjliga meningserbju­danden program­met skapar för eleverna. LÄS MER

 5. 5. Employment in Sweden from the international students’ perspective

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Graciela Llácer Ventura; Juste Svazaite; [2018]
  Nyckelord :international students in Sweden; students’ perspectives on employment; study-to-work transition; post-graduation employment to Sweden; employment opportunities in Sweden.;

  Sammanfattning : Every 30 th person on earth is living outside her/his home country. People migrate for different reasons, one of them being studies. Those who leave their home countries to pursue studies abroad are referred as international students. International students might be valuable for their host country if they decide to stay there after their studies. LÄS MER