Sökning: "social Exkludering"

Visar resultat 1 - 5 av 233 uppsatser innehållade orden social Exkludering.

 1. 1. Utanförskapets karta

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Robin Halfvordsson; Axel Ivarson; [2021-03-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har som syfte att med en metod utvecklad av Liberalerna år 2004 attkartlägga utanförskapsområden i Sverige och kvantifiera antalet personer som levde iutanförskapsområden år 2018. Vi har även som syfte att jämföra vårt resultat med tidigare årsuppskattningar av utanförskap. LÄS MER

 2. 2. "Dom gör ingenting för att lösa problemen på Norrby” : En kvalitativ intervju undersökning om hur myndigheter och organisationer arbetar för att motverka segregationen på Norrby

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Hadi Ram; Asra Hussein; [2021]
  Nyckelord :Segregation; Integration; Authorities; Social Exclusion; Immigration Policy; Foregein born; Social networks; Segregation; Integration; Myndigheter; Social exkludering; Invandringspolitik; Utrikes födda; Sociala nätverk;

  Sammanfattning : The thesis is based on examining how authorities and organizations work to counter segregation in Norrby and to integrate citizens into society. To get the question answered, semistructured interviews were used, where different officials from each authority and organization were digitally interviewed about how their workplace works to counter segregation and integrate citizens into society. LÄS MER

 3. 3. Att exportera sociala problem : Olika professioners uppfattningar av social dumpnings konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Sandra Johansson; Andreas Onelius; [2021]
  Nyckelord :Consequences; Housing segregation; Social dumping; Social exclusion; Boendesegregation; Konsekvenser; Social dumpning; Social exkludering;

  Sammanfattning : Social dumpning innebär att kommuner får personer som är i behov av ekonomiskt bistånd att flytta till andra kommuner. Syftet med studien var att undersöka olika professioners upplevelse av vilka konsekvenser social dumpning kan ha för individer som utsätts för detta. LÄS MER

 4. 4. Skapandet av den ideala migranten - En WPR-analys av Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraternas migrationspolitik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Sonja Jansson; [2021]
  Nyckelord :migrationspolitik; ‘community of value’; samhällsgemenskap; socialdemokraterna; sverigedemokraterna; moderaterna; inkludering exkludering; ideal medborgare; WPR; intersektionalitet; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Migrationspolitik berör territoriella gränsdragningar mellan medborgare och icke-medborgare, men även politiska gränsdragningar inom nationen. Det ställer frågan om vem som tillåts att fullt ut tillhöra det svenska samhället. LÄS MER

 5. 5. Året av det påtvingade distansarbetet och digitala AW:s : - Hur den psykosociala arbetsmiljön påverkas ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Nellie Thorén; Sandra Törnskog; [2021]
  Nyckelord :Covid-19 psykosocial arbetsmiljö; distansarbete; stress; mobbning; balans;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur den psykosociala arbetsmiljön påverkas av påtvingat distansarbete, sett ur medarbetarens perspektiv. År 2020 drog Covid-19 in över världen som en löpeld, en pandemi som drastiskt förändrade livet för mänskligheten. LÄS MER