Sökning: "sociodemographic factors"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden sociodemographic factors.

 1. 1. Frukt- och grönsakskonsumtion bland ungdomar i Sverige. Skillnader mellan ungdomar med olika sociodemografisk bakgrund.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Mikaela Thelander; [2018-06-05]
  Nyckelord :frukt; grönsaker; ungdomar; kostregistrering; enkätfrågor; sociodemografiska faktorer; skolmåltid; fruit; vegetable; adolescents; dietary assessment; sociodemographic factors; school meal;

  Sammanfattning : Title:Fruit and vegetable consumption among adolescents in Sweden. Differences between adolescents with different sociodemographic background. LÄS MER

 2. 2. Trait Anxiety and Negative Health Risk Behaviors in Adults : The Relationship between Trait Anxiety, Alcohol Consumption and Physical Inactivity

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linnéa-Rebecka Catibusic; [2018]
  Nyckelord :Trait anxiety; negative health risk behaviors; physical inactivity; alcohol consumption; Ångestbenägenhet; negativa hälsobeteenden; fysisk inaktivitet; alkoholkonsumtion;

  Sammanfattning : Relatively little is known regarding trait anxiety and its relationship with negative health risk behaviors such as alcohol consumption and physical inactivity in adults. This study aimed to examine whether negative health risk behaviors differ by sex and whether trait anxiety is associated with the negative health risk behaviors above and beyond sociodemographic factors and depression. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars skattning av 3-åringars sociala, emotionella och språkliga förmåga

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Maria Svensson; Daniela Wikström; [2018]
  Nyckelord :Barnhälsovård; samspel; läsning; föräldraskap; SDQ; hälsa; språkligt engagemang; kön; Fokusenkäten; logoped; enkät; social förmåga; emotionell förmåga; språk; språklig förmåga; 3-åringar; språklig stimulans; utbildningsnivå; födelseland;

  Sammanfattning : ABSTRACT In Sweden parents in general has a high degree of trust in the Child Health Services (CHS) and it is imperative that the child healthcare works efficiently. The CHS offers early interventions to children and parents, through health monitoring, guidance and individual support. LÄS MER

 4. 4. TEACHER JOB SATISFACTION IN PRIMARY SCHOOLS The relation to work environment

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna Dorozynska; [2017-01-20]
  Nyckelord :primary school; teachers; Sweden; job satisfaction; environment;

  Sammanfattning : Aim: Teachers contribute to students’ success and school development to a greatextent. Since there is in Sweden—as in other countries—a teacher shortage, itseems important to find ways to value the profession and keep it attractive.Research into factors that affect job satisfaction can be very useful for schoolleaders and teachers. LÄS MER

 5. 5. Vilka faktorer påverkar livskvalitet hos individer med schizofreni - ett omvårdnadsperspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Yasna Lazcano Barra; Sebastian Ullmark; [2017]
  Nyckelord :schizophrenia; quality of life; negative symptoms; Schizofreni; livskvalitet; negativa symtom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns idag cirka 35 000 personer som lider av schizofreni i Sverige. De schizofrena symtomen påverkar patientens livskvalitet i olika utsträckning. Negativa symtom som undergrupp har till skillnad från övriga symtom visat sig ha en sämre respons på medicinering och bidrar därmed till en risk för sämre livskvalitet. LÄS MER