Sökning: "sporer"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet sporer.

 1. 1. Levande begravd : kan klimatförändringar ge mjältbrandssporer nya förutsättningar?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johanna Cavell; [2019]
  Nyckelord :mjältbrand; sporer; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Mjältbrand är en dödlig sjukdom som varit känd under en lång tid och som drabbar både djur och människor. En av anledningarna till att mjältbrand är fruktad är bakteriens förmåga att sporulera vid icke gynnsamma förhållanden och persistera i jorden under en lång tid. LÄS MER

 2. 2. Vårdplatsbyten och Clostridium difficile-infektion : En fall-kontroll-studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Jon Edman Wallér; [2019]
  Nyckelord :clostridium difficile; patient transfers; risk factor; healthcare-associated infections; clostridium difficile; vårdplatsbyten; riskfaktor; vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Introduktion: Clostridium difficile är en bakterie som bildar tåliga sporer som kan överleva länge i sjukhusmiljön trots goda rutiner. De flesta Clostridium difficile-infektioner (CDI) är sjukhusförvärvade. LÄS MER

 3. 3. Utbrott och spridning av Bacillus anthracis i Sverige de senaste 20 åren

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emelie Andrén Lagerwall; [2019]
  Nyckelord :Mjältbrandsutbrotten i Sverige; mjältbrand;

  Sammanfattning : Bacillus anthracis är en sporbildande, grampositiv bakterie som orsakar sjukdomen mjältbrand hos både människor och djur. De djurslag som oftast drabbas är nötkreatur samt andra små idisslare som till exempel får och getter. Inkubationstiden varierar från timmar till dagar och djuren dör vanligen snabbt utan tidigare symptom. LÄS MER

 4. 4. Användarskapta verk i dataspelsmiljöer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christoffer Sporer; [2019]
  Nyckelord :Dataspel; copyright; derivative works; immaterialrätt; licensavtal.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Etableringsmetodens påverkan på höstvetets skörd

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Daniel Finnfors; [2019]
  Nyckelord :direktsådd; svartpricksjuka; mullsådd; höstvete; conservation agriculture;

  Sammanfattning : I arbetet undersöks hur höstvetets uppkomst, skörd och risk för svampsjukdomar påverkas av etableringsmetoden. För att studera detta anlades ett fältförsök där fyra olika etableringsmetoder (led) jämfördes. LÄS MER