Sökning: "språkutveckling för barn till invandrare"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden språkutveckling för barn till invandrare.

 1. 1. Konst är också ett språk : Estetiska lärprocesser och språkutveckling hos flerspråkiga barn i förskolan – en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Malin Lernebo; [2017]
  Nyckelord :Flerspråkighet; multilingual; förskola; preschool; aesthetic; estetiska lärprocesser; mångkultur; multicultural.; Flerspråkighet; multilingual; förskola; preschool; aesthetic; estetiska lärprocesser; mångkultur; multicultural.;

  Sammanfattning : Ungefär 30 miljoner barn beskrivs vara på flykt ifrån sina hemländer. Många av dessa barn har kommit hit till Sverige eller kommer att komma hit, med sig har de en annan kulturell bakgrund och ett annat språk. Dessa barn som kommit hit till Sverige har rätt att gå i förskola på samma villkor som svenska barn. LÄS MER

 2. 2. Ett tvåspråkigt barns språkutveckling – en fallstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Silvia Ferrer; [2006]
  Nyckelord :föräldraengagemang; invandrare; språk; språkutveckling;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om ett tvåspråkigt barns språkutveckling. Syftet är att genom en fallstudie belysa olika tankar om faktorer som bidrar till en positiv språkutveckling. LÄS MER