Sökning: "static seal"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden static seal.

 1. 1. Application of Dynamic Grouting to Improve the Grout Spread Using Varying Aperture Long Slot (VALS) : AN EXPERIMENTAL STUDY

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Robabeh Hosseini; Yalta Steven; [2018]
  Nyckelord :grout penetrability; filtration tendency; varying aperture long slot; sealing; cement-based grout; dynamic grouting; bruksinträngningsförmåga; filtrationstendens; VALS; tätning; cementbaserade injekteringsmedel; dynamisk injektering;

  Sammanfattning : In the past centuries, grouting has been one of the most common techniques in geotechnical engineering to strengthen and seal underground structures. Concerning increasing demands for tightness and cost efficiency, cement-based grout has been one the most frequent used materials. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av tätningskoncept för aktuator i motorrumsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Matilda Frid; Malin Aronsson; [2016]
  Nyckelord :Sealing; gasket; encapsulation; laser welding; o-ring; static seal; dynamic seal; sealing design; Tätning; inkapsling; IP-klass; sammanfogning; lasersvetsning; o-ring; tätningskoncept;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts på uppdrag av Kongsberg Automotive AB, en underleverantör inom fordonsindustrin som bland annat tillverkar växelspaksystem till både manuella och automatväxlade fordon. Fordonsbranschen kantas av ständig utveckling med innovativa lösningar, vilket under de senaste åren har resulterat i att elektroniken har fått en större roll i produkterna. LÄS MER