Sökning: "statlig utredning"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden statlig utredning.

 1. 1. "När det innehållet når alla eleverna på fritidshemmet är det kvalitet." : En undersökning av fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Daniel Eng; Sabina Isil; [2020]
  Nyckelord :afterschool program; meaningful leisure-time; quality; systematic quality development work; curriculum; fritidshem; meningsfull fritid; kvalitet; systematiskt kvalitetsarbete; läroplan;

  Sammanfattning : This study is based on previous quality reviews of the afterschool program and previous research that points to a problem in the businesses. The problem consists of deficiencies in planning, developing and evaluating the activities of the afterschool program, which means systematic quality work. LÄS MER

 2. 2. Dödsboets förvaltning, utredning och avveckling – En studie av instituten boutredningsmannen, testamentsexekutorn, bodelningsförrättaren och skiftesmannen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alice Thörn; [2020]
  Nyckelord :Familjerätt; dödsbo; boutredning; bodelning; arvskifte; boutredningsman; testamentsexekutor; bodelningsförättare; skiftesman; estate; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Every year about 90,000 people die in Sweden. These 90,000 people normally all have assets and liabilities that do not cease to exist by reason of demise. Debts must be paid, and assets distributed in accordance with legal succession or, when applicable, in accordance with a last will and testament. LÄS MER

 3. 3. Prioritising biochar application to arable land in Sweden : A spatial multi-criteria analysis

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Fabian Osslund; [2020]
  Nyckelord :Biochar; Spatial multi-criteria analysis; GIS; Agriculture; Soil enhancement; Biochar volume potential;

  Sammanfattning : Biochar, the solid product of thermal conversion of biomass with little or no available air, is acknowledged as a carbon dioxide removal technique and soil enhancer among other applications. Its potential soil enhancing properties consists of increased water and nutrient holding capacities, liming effects and sorption of pollutants. LÄS MER

 4. 4. Wasted Biogas : Economic analysis of biogas recovery adjoined to existing incineration facility in Sweden

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Tobias Johansson; Theo Målsten; [2020]
  Nyckelord :Anaerobic Digestion AD ; Residual Waste; Food Waste; Energy Recovery; Biogas Recovery; Incineration; Sweden; Economic Assessment;

  Sammanfattning : Biogas is of growing interest in Sweden, and a public inquiry suggested the government to set a goal of producing 10 TWh biogas in 2030 although only 2 TWh biogas was produced in Sweden in 2018 (Regeringskansliet, 2019) (Klackenberg, 2019). To achieve this optimistic goal and to meet the increased demand of biogas, new biogas production facilities needs to be built. LÄS MER

 5. 5. Bidragsbrott ur ett kontrollperspektiv : En studie om försäkringsutredares erfarenheter och uppfattningar av myndigheternas förmåga att motverka bidragsbrott

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Elias Grabka; [2019]
  Nyckelord :Bidragsbrott; Bidragsfusk; Socialförsäkring; Försäkringskassan; Kontrollutredare; Polisen;

  Sammanfattning : En kvalitativ intervjustudie med kontrollutredare på Försäkringskassan. Studien utgår från det förslag en statlig utredning lägger fram att flytta över ansvaret för utredning av bidragsbrott från Polisen till Försäkringskassan. LÄS MER