Sökning: "storbritannien lärarutbildningen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden storbritannien lärarutbildningen.

 1. 1. Samverkan för bättre stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :John Bruun; [2013]
  Nyckelord :ADHD; Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; Samverkan; Stödåtgärder;

  Sammanfattning : Jag har i arbetet försökt ge en bild av de funktionsvårigheter en lärare möter i sin dagliga yrkesutövning, med fokus på ADHD samt de vanligaste överlappande diagnoserna. Det kan vara svårt att veta hur man ska förhålla sig till dessa. LÄS MER

 2. 2. Historia i kursböcker för Engelska A och B

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ulrika Falk; [2012]
  Nyckelord :History; Course book analysis; Critical Discourse analysis;

  Sammanfattning : I detta arbete tittar jag på hur de engelskspråkiga ländernas historia presenteras i kursböcker för kurserna Engelska A och Engelska B på gymnasiet.Jag har valt att titta på vilka länder som finns representerade och hur mycket fakta om de engelskspråkiga ländernas historia som finns i de utvalda kursböckerna. LÄS MER

 3. 3. IT i skola – en fallstudie genomförd i London om lärares arbete med IT.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Veronica Santinelli; Maja Odobasic; [2011]
  Nyckelord :IT; satsningar; Storbritannien; styrdokument; fors;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter ett tidigare samarbete med engelska lärarstudenter väcktes en nyfikenhet attfå en större inblick i den engelska skolans undervisning. Vi ville se vilken inverkan derasstora IT-satsningar har på de engelska lärarnas undervisning. Därav genomfördes en fallstudiei London. LÄS MER

 4. 4. Den engelskspråkiga världen i läroboken - en textanalys av två engelska läromedel för år 6-9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Victoria Nilsson; [2009]
  Nyckelord :Engelska läromedel; Engelskspråkiga länder; Interkulturell; Kultursyn;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med uppsatsen var att undersöka vilken bild som ges av världens engelskspråkiga länder i läromedel i engelska för åren 6-9. Undersökningen fokuserade på kultursyn och interkulturalitet. Den valda metoden för undersökningen var en textanalys av de texter i läromedlen som behandlade något engelskspråkigt land. LÄS MER

 5. 5. Konsten att aktivera det kollektiva minnet - Arkivens potential för att utöva pedagogisk verksamhet

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anna Andersson Bohman; Anna-Karin Leonardsson; [2009]
  Nyckelord :Arkiv; Arkivpedagog; Arkivpedagogik; Historiemedvetande; Historieundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att utreda den pedagogiska potentialen i olika typer av arkiv. Vi undersöker hur och om arkiven kan bli en pedagogisk resurs samt hur arkiven tillgängliggör sig gentemot skolan. Med hjälp av arkivens styrdokument och intervjuer analyserar vi och jämför det pedagogiska arbetet och satsningarna hos arkiven. LÄS MER