Sökning: "systemsjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet systemsjukdom.

 1. 1. Socker men inte söt: upplevelser av diabetes typ 2 : en kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Avril Kwet; [2019]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 2; upplevelser; patientens attityd; egenvård;

  Sammanfattning : Background: Diabetes type 2 is a chronic system disease which has a huge impact on the patient’s life. The disease can lead to many sequalae and involves different types of sufferings for the patient. The treatment consists of both medical and lifestyle changes where self-care has great importance. LÄS MER

 2. 2. Vuxna personers upplevelser av att leva med diabetes typ 2 : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Mikael Jonsson; Jama Shide; [2017]
  Nyckelord :diabetes typ-2; upplsevelse; litteraturstudie kvalitativ innehållsanalys; egenvård; personcentrerad vård; empowerment; self-efficacy;

  Sammanfattning : Kronisk sjukdom medför begränsningar och inskränkningar på individens livssituation. Diabetes typ 2 är en kronisk systemsjukdom med varierande komplikationer, sjukdomen är ett växande problem globalt. Kunskaper om hur patienten upplever diabetes typ 2 är viktig för patienten, vårdpersonal och anhöriga. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av att leva med Inflammatory Bowel Disease (IBD)

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rahma Fuaad; Eva Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :Inflammatoriska tarmsjukdomar; Lidande; Omvårdnad; Smärta; Upplevelser;

  Sammanfattning : SammanfattningInflammatoriska tarmsjukdomar, IBD är ett samlingsnamn för sjukdomarna ulcerös kolit och Cronh’s sjukdom samt intermittent kolit. I Sverige diagnostiseras cirka 2 000 individer med IBD varje år. IBD är en systemsjukdom vilket innebär att inte enbart tarmen drabbas utan även andra organ kan angripas. LÄS MER

 4. 4. In på bara skinnet : Erfarenheter av att leva med psoriasis

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Jonine Karlsson; My Svensson; [2010]
  Nyckelord :Education; Experience; Gender; Psoriasis; Genus; Psoriasis; Undervisning; Erarenheter;

  Sammanfattning : Psoriasis är en immunologisk systemsjukdom som främst drabbar huden och där prevalensen beräknas till mer än 2 % av befolkningen i världen. Personer med sjukdomen påverkas såväl fysiskt, psykiskt som socialt med nedsatt livskvalitet och en påfrestande tillvaro som följd. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsåtgärder som patienter med Reumatoid Artrit upplever som betydelsefulla.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Karin Bengtsson; Malin Leyonberg; [2009]
  Nyckelord :Litteraturstudie; omvårdnadsåtgärder; patientperspektiv; Reumatoid Artrit;

  Sammanfattning :   Abstrakt Reumatid Artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk systemsjukdom som kan ha ett mycket varierat förlopp. Livssituationen påverkas och kan leda till svårigheter i att utföra olika aktiviteter på grund av smärta, trötthet och försvagad muskelstyrka. LÄS MER