Sökning: "the complete robot"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden the complete robot.

 1. 1. Från Shelley till Asimov : Medvetandets filosofis utveckling i science fiction

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Daniel Johansson; [2019]
  Nyckelord :medvetandets filosofi; kropp och medvetande problemet; mary shelley; frankenstein; isaac asimov; i robot; the complete robot; the bicentennial man; 200-årsmannen; science fiction; sci-fi;

  Sammanfattning : Uppsatsen beskriver utveckling av medvetandets filosofi i science fiction mellan 1800-talet och mitten av 1900-talet. För analysen används Mary Shelleys Frankenstein och Isaac Asimovs the Bicentennial Man. Utvecklingen i science fiction går parallellt med utveckling inom filosofin. LÄS MER

 2. 2. SAFE AND EFFICIENT REINFORCEMENT LEARNING

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Björn Magnusson; Måns Forslund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Pre-programming a robot may be efficient to some extent, but since a human has code the robot it will only be as efficient as the programming. The problem can solved by using machine learning, which lets the robot learn the most efficient way by itself. LÄS MER

 3. 3. Koncept för materialpresentation till kollaborativ robot

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jonathan Sandström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report is based on a bachelor’s thesis for mechanical engineers at Umeå University, done during the spring of 2019. The thesis is done at the request of and in cooperation with Sanmina SCI-AB in Örnsköldsvik. LÄS MER

 4. 4. Upphovsrätten v. Artificiell Intelligens - En studie om relationen mellan upphovsrätten och artificiell intelligens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Mikael Szalay; [2019]
  Nyckelord :artificial intelligence; artificiell intelligens; upphovsrätt; lag; immaterialrätt; ensamrätt; verkshöjd; intrång; robot; maskin; dator; copyright; intellectual property; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The relationship between copyright law and the technical advancement of today can be questioned when non-human actors has begun to generate artistically recognized works. The new actors are regarded to as the artificially intelligent robots, machines and computers. LÄS MER

 5. 5. A method for introducing flexibility in rigid multibodies from reduced order elastic models

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Ludvig Syrén; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In multibody dynamics simulation of robots and vehicles it is common to model the systems as being composed of mainly rigid bodies with articulation joints. With the trend to more lightweight robots, however, the structural flexibility of the robots link’s needs to be considered for realistic dynamic simulations. LÄS MER