Sökning: "thrown out"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden thrown out.

 1. 1. Dumpster diving och rättfärdigande. En rättssociologisk studie om dumpstring.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Sebastian Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Dumpster diving; Gap Problem; Justification; Surveys; Norms; Social Sciences;

  Sammanfattning : Every year 125 000 tons of food is thrown away by Swedish grocery stores. A lot of this food is still eatable and this has caused people to go out at night to take the food for themselves straight from the dumpster. This is called dumpster diving. LÄS MER

 2. 2. Samarbetet. Samarbete mellan professionella och föräldrar till barn med funktionsnedsättningar inom korttidsverksamhet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Buconjic Denisa; [2021]
  Nyckelord :Samarbete;

  Sammanfattning : Författare 1/Buconjic, D. Samarbetet. Samarbete mellan professionella och föräldrar till barn med funktionsnedsättningar inom korttidsverksamhet.  Examensarbete i Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap. LÄS MER

 3. 3. Geo treetrunks

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Keramik & Glas

  Författare :Isabel Tegström; [2021]
  Nyckelord :natur; dödlighet; klimat; klimatkris; klimatångest; dödsångest; konsthantverk; keramik;

  Sammanfattning : In my thesis, I work with the connection between the deathanxiety that I felt as a child and the climate anxiety that I feel today. I am probably not alone in looking at death as something abstract and unpleasant, and with the climate crisis around the corner, that feeling has intensified for me. LÄS MER

 4. 4. Energieffektivt röjaggregat till skogsmaskiner

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Karl Lidman; [2021]
  Nyckelord :Röjaggregat; Röjning; Produktutveckling; Konstruktion;

  Sammanfattning : Detta examensarbete görs som en avslutande del i utbildningen för högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik vid Karlstads universitet. Arbetet genomförs på uppdrag av Löfs Specialmaskiner AB under vårterminen 2021. LÄS MER

 5. 5. Modulära varselplagg

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Elias Brandon Esseen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Innan hans tid på KTH arbetade Elias Esseen inom industriell produktion. Upprepat bruk ledde till att han utvecklade ett intresse för varselplagg, som i den egna erfarenheten aldrig uppfattades som helt perfekta produkter. Detta, tillsammans med en benägenhet för synergonomi och textilier, låg till grund för detta egna projekt. LÄS MER