Sökning: "tillväxtmodeller"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet tillväxtmodeller.

 1. 1. Humankapitalets påverkan på ett lands ekonomiska tillväxt : Finns det någon effekt av humankapitalet på ett lands ekonomiska tillväxt inom OECD?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Arild Ingvaldson; Sophie Näsström; [2017]
  Nyckelord :OECD; utbildning; humankapital; ekonomisk tillväxt;

  Sammanfattning : Humankapital är idag ett väl omtalat begrepp. Investering i Humankapital har visat sig vara kostsamt i det kortsiktiga perspektivet men en god investering på lång sikt. I Uppsatsen diskuteras betydelsen av att investera i Humankapital som leder till ekonomisk tillväxt. LÄS MER

 2. 2. Från entreprenör till företagsledare : Entreprenörens rollförändring under tillväxt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Bohlin; Carl Lucas Löfgren; [2016]
  Nyckelord :Entreprenörskap; tillväxtmodeller; entreprenörsutmaningar; rollförändring; tillväxtfaser; tillväxtkriser;

  Sammanfattning : Forskare och entreprenörer har länge försökt förstå fenomenet entreprenörskap och tillväxt. Genom att studera framgångsrika entreprenörer har ett flertal modeller för tillväxt vuxit fram, men få berör entreprenörers roll i företagen. I början fyller entreprenören ett flertal roller samtidigt. LÄS MER

 3. 3. A forecast of the Cloud

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Ingela Oscarsson; [2014]
  Nyckelord :electricity consumption; The Cloud; ICT; information and communication technology; efficiency; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : IT ses ofta som en del av lösningen för att uppnå ett hållbart samhälle genom till exempel minskat resande, optimering av industri- och jordbruksprocesser, intelligenta elmätare och smarta hem. Något man sällan reflekterar över är att ITbranschen själv också bidrar till elanvändningen. LÄS MER

 4. 4. Produktion och beståndsstruktur i fullskiktad skog skött med blädningsbruk

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Bert Pilo; [2012]
  Nyckelord :diameterfördelning; fullskiktad skog; beståndsdynamik; beståndsstruktur; blädning; blädningsbruk; kontinuitetsskog; olikåldrig skog; Picea abies; skiktad skog; skogsskötselsystem; tillväxtmodell; tillväxtdynamik; single tree system; selection cutting; group selection system; stand dynamics; stand structure; uneven-aged; diameter distribution; continuous forest cover; growth model; growth dynamics; multi-layered;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar tillväxt och beståndsstruktur samt sambandet mellan dessa i skog skött med blädningsbruk. Blädningsbruk förutsätter fullskiktad skog med fallande diameterfördelning, under nordiska förhållanden vanligtvis dominerad av gran (Picea abies (L.) Karst). LÄS MER

 5. 5. Grazemore DSS för att prediktera beteskvalitet för mjölkkor

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Författare :Evelina Larsson; [2006]
  Nyckelord :beslutsstödssystem; betesmängd; tillväxtmodell; konsumtionsmodell; foderkvalitet; simulering; mjölkmängd;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine if the predictions of the herbage quality in the software Grazemore Decision Support System (DSS) gives a reliable ground for milk production in the north of Scandinavia. Pasture samples from one research farm (Umeå) and one organic farm (Nordingrå) was analysed on crude protein and organic matter digestibility. LÄS MER