Sökning: "trombone"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet trombone.

 1. 1. Gustav Mahler’s First Trombone

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Vanessa Ritchie-Suarez; [2021-10-21]
  Nyckelord :Mahler; trombone; orchestral excerpt; solo;

  Sammanfattning : This thesis project will explore the development of performance practice, sound and style since the 1st trombone solo in Mahler’s Third Symphony. My research into topics such as instrument design, conductors and recording technology will hopefully show how and why the performance of this excerpt has developed over the last century. LÄS MER

 2. 2. Musik i rörelse: Ett arbete om kroppsliga rörelsers påverkan på trombonspel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Klara Larsson; [2021]
  Nyckelord :Rörelsers påverkan; Trombonteknik; Interpretation; Rörelse i musik; Klassisk musik; Performing Arts;

  Sammanfattning : Ett arbete som undersöker hur trombonspel påverkas av kroppsliga rörelser och hur dessa kan vägas in i inlärningen av ett stycke. Syftet är att förstå hur kroppens rörelser påverkar musiken för att lära sig när det passar att röra sig och när det inte gör det. LÄS MER

 3. 3. Läppsurr eller sur läpp : En kvalitativ intervjustudie om lärares förhållningssätt till embouchyr i trombonundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Adam Axelsson; [2021]
  Nyckelord :brass; trombone; embouchure; methodology; interview; phenomenology; brass; trombon; embouchyr; metodik; intervju; fenomenologi;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att utifrån det fenomenologiska perspektivet samt livsvärldsperspektivet intervjua trombonlärare för att ta del av deras förhållningssätt till embouchyr i deras undervisning. I bakgrundkapitlet presenteras litteratur samt tidigare forskning som är kopplat till embouchyr. LÄS MER

 4. 4. Trombon på svenska : Att ta sig an svensk folkmusik som modern brassmusiker

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Jonas Brodin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här arbetet är en dokumentation av en kreativ process baserad på folkmusik från Dalarna och ensembleformer där trombonen är det centrala instrumentet. Syftet med arbetet är att bidra med något nytt till trombonensembles repertoar, samt att ge mig själv och andra trombonister möjlighet att framföra nyanserade arrangemang av folkmusik med stor respekt för ursprungsmaterialet, men också en öppenhet för konstnärligt utforskande och inspirationskällor i den existerande brassrepertoaren. LÄS MER

 5. 5. Att komponera - ur en trombonists perspektiv

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för jazz

  Författare :Agnes Darelid; [2020]
  Nyckelord :Jazz; Trombon; Komposition; Arrangering;

  Sammanfattning : In my bachelor project I have been working with composing and arranging in a way that is advantageous for the music and for myself as a trombonist and musician. This paper is describing my view on how the trombone role often takes shape, and the aspects and problems that I have experienced from it. LÄS MER