Sökning: "ungdomars val"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade orden ungdomars val.

 1. 1. Idrott : En jämförelse mellan olika socioekonomiska grupper

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Zakarias Mahfoud; [2021]
  Nyckelord :Idrott; socioekonomi;

  Sammanfattning : Syfte  Syftet med denna studie är att undersöka ungdomars förhållningssätt till föreningsidrott utifrån deras socioekonomiska position. Frågeställningarna är följande: - På vilket/vilka sätt har individers socioekonomiska position en påverkan på valet av idrott på fritiden?  - Hur påverkar individernas sociokulturella bakgrund deras syn på olika idrotter? Metod Denna studie genomfördes genom att intervjua sex olika ungdomar från två områden i Stockholm som anses ha socioekonomiska skillnader. LÄS MER

 2. 2. Ungdomars inställning till kött och vegetarisk kost - en enkätstudie om elever i årskurs 9

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Anna Skytt Becker; Maria Rundström; [2021]
  Nyckelord :Vegetarisk kost; Vegetariskt; Vegetarism; Kött; Ungdomar; Inställning; Livsmedelsval; Matval;

  Sammanfattning : Bakgrund Maten som konsumeras i världen är en kraftigt bidragande faktor till klimatförändringarna. Kost baserad på mer frukt, grönsaker och mindre rött kött skulle  gynna både miljö och hälsa. LÄS MER

 3. 3. Sex & Sånt : - Ett webbplatskoncept för sexualupplysning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Rakel Karvonen; [2021]
  Nyckelord :Webbdesign; Sexualupplysning; Interaktionsdesign; Teknisk design;

  Sammanfattning : Under hösten 2020 skrevs flertalet artiklar om att ungdomars pornografikonsumtionpåverkar deras sexualitet negativt, vilket startade debatter om ungdomars sexualitet,porrfilter, förbud och sexualupplysningen i skolan. Detta är ett examensarbete förTeknisk Design högskoleingenjör vid Luleå Tekniska Universitet, som undersökerhur en webbaserad tjänst för sexualupplysning kan göra kvalitetssäkrad informationattraktiv, intressant och interaktiv och därigenom möjliggöra en god och säker källa förungdomar att lära sig om sex och relationer. LÄS MER

 4. 4. Attityder till läsning och läsfrämjande metoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Fia Nord; Sandra Forsberg; [2021]
  Nyckelord :elev; läslust; skönlitteratur; studieovana hem;

  Sammanfattning : Svenska pojkars läslust har minskat över tid. Kunskapsöversiktens syfte är att granska och sammanställa aktuell forskning kring pojkar från studieovana hem och deras attityder till skönlitterär läsning, samt hur lärarens val av metodik kan främja läslust. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars osäkerhet inför gymnasievalet : En studie av ungdomars gymnasieval under pågående Covid-19-pandemi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Paulina Johansson Lundblad; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här är en studie vars syfte är att öka kunskapen om elevers gymnasieval under en pågående pandemi och särskilt hur stor osäkerhet de känner och vad som påverkar dem i sina val. I studien ges en bakgrund om ungdomars övergång till gymnasieskolan med avseende på olika faktorers påverkan, vilken vägledning de fått samt det som Hodkinson och Sparkes (1997) beskriver som handlingshorisont. LÄS MER