Sökning: "upplevelsevärde"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet upplevelsevärde.

 1. 1. Ett grönt mellanrum i Gottsunda : om att lyfta dess upplevelsevärde och tydliggöra dess karaktär genom gestaltning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Backmann; Hanna Sohl; [2019]
  Nyckelord :urban grönska; bostadsnära natur; upplevelsevärde; karaktär; naturupplevelse; grönstråk; gröna mellanrum;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att uppmärksamma de bostadsnära och naturlika mellanrummens upplevelsevärden genom att undersöka karaktären och kvaliteter hos ett grönt mellanrum i Gottsunda. Med idéförslag i form av tillägg visar arbetet på hur mellanrummets karaktär kan förstärkas. I takt med att storstäderna växer minskar grönytorna. LÄS MER

 2. 2. Tillgängliga naturmarker : tillgänglighetsanpassningars påverkan på upplevelsevärden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hannes Skarin; [2018]
  Nyckelord :konflikt; naturmark; naturum; tillgänglighet; visuellt upplevelsevärde;

  Sammanfattning : Naturmarker och dess upplevelsevärden förvanskas många gånger av de tillgänglighetsanpassningar som görs i dessa områden. Det finns en konflikt mellan tillgänglighetsanpassningar i naturmiljöer och dess upplevelsevärden. LÄS MER

 3. 3. Växter och växtbäddar för väg- och gatumiljö i zon 5 : komposition med fokus på skötselextensivitet och hållbarhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Lundgren; [2018]
  Nyckelord :vägmiljöer; växtbäddar; skötselextensivitet; naturlika planteringar; zon 5; Västerbotten; stäpp; alvar; hed;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete belyser problemet med planteringsbara ytor i väg- och gatunära miljö som inte tas tillvara på ett hållbart sätt, samt presenterar möjliga lösningar på problemet. Ofta ser man rondeller och refuger som antingen är sådda med gräsmatta eller helt enkelt har hårdgjorts. LÄS MER

 4. 4. Gränslandet mellan staden och den värdefulla naturen : ett gestaltningsförslag för Södra Ormesta parken

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anders Lind; [2017]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; värdefull natur; naturreservat; stadsplanering; fysisk planering; ekologi; park; gestaltning;

  Sammanfattning : I en tid av bostadsbrist byggs det i våra städer i en takt som vi inte sett på väldigt länge. Staden förtätas och den yttre stadsgränsen skjuts längre ut närmare landsbygden. I Örebro finns det flera naturområden som ligger i stadens randzon och som påverkas av stadens expansion. LÄS MER

 5. 5. Attraktiva och smarta tunnelbanestationer i Stockholm : En studie av dagens förhållanden som utgångspunkt för framtida insatser

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studierKTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :SERGIO SANCHEZ MORALES; [2017]
  Nyckelord :smart; subway; stations; Stockholm; Attraktiva; smarta; tunnelbanestationer; hållbar; utformning; upplevelsevärde; stationer; anläggningar;

  Sammanfattning : Intresset som ligger till grund för denna rapport är att få moderna och attraktiva tunnelbanestationer i den närmaste framtiden. Formgivningen av framtida tunnelbanestationer i Stockholm kräver att man tar hänsyn till ett antal faktorer. LÄS MER