Sökning: "uppsats med tidsplan"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden uppsats med tidsplan.

 1. 1. Mot en humanare häktningsreglering? - En rättsvetenskaplig analys av SOU 2016:52

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ahmad Tariq Hidayat; [2016]
  Nyckelord :restriktionsanvändning; processrätt; häktningsreglering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detention and restrictions are the most coercive measures that can affect the suspect. It is considered necessary that the prosecutor during preliminary investigation and criminal trial procedure can use coercive measures to solve crimes. LÄS MER

 2. 2. Norra länken – A case study

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jacob Palmquist; Anders Wennberg; [2016]
  Nyckelord :Norra länken; infrastructure; cost overruns; Norra länken; infrastruktur; kostnadsöverskridande;

  Sammanfattning : This is an essay written at the Royal Institute of Technology in Stockholm in thedegree programme Civil Engineering and Urban Management. The focus is on realestate economics, which is a part of the department of Real Estate and ConstructionManagement. The paper studies the construction of Norra länken in Stockholm in aso-called case study. LÄS MER

 3. 3. Nyckelfaktorer för att uppnå miljöcertifiering : en fallstudie av implementeringen av ISO 14001 på Sveriges lantbruksuniversitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Peter Hagelin; Louise Åhlman; [2013]
  Nyckelord :miljöledningssystem; MLS; implementeringsprocess; certifikat; framgångsfaktorer; statliga myndigheter; universitet; akademisk kontext; hållbarhet; miljö;

  Sammanfattning : För att säkerställa svenska statliga myndigheters bidrag till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling har regeringen infört ett lagkrav på att myndigheterna ska införa certifierade miljöledningssystem (MLS) som systematiska verktyg för miljöarbetet. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är en av dessa myndigheter och år 2009 beslutades att hela universitetet skulle certifieras enligt ISO 14001. LÄS MER

 4. 4. Integrering av hållbarhetsaspekter i Riksbyggens ledningssystem med vägledning av ISO 14001 : En fallstudie om Riksbyggens miljöledning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Tünde Julia Fritzson-Bajdor; [2012]
  Nyckelord :hållbar utveckling; hållbar affärsutveckling; miljömässiga hållbarhetsaspekter; miljöledning; ISO 14001; sustainable development; sustainable business development; environmental sustainability; environmental management; ISO 14001;

  Sammanfattning : Förutom ekonomiska aspekter är hänsyntagandet av miljömässiga och sociala aspekter står nu i fokus i många organisationers affärsverksamhet. Mer och mer företag inför strategier som använder olika metoder och verktyg för att åstadkomma hållbarhet. En serie av internationella miljöstandarder, den s.k. LÄS MER

 5. 5. Lean Healthcare på Akademiska : Analys av förändringsarbete med utgångspunkt från en utbildningsdag

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Michael Brüer; [2009]
  Nyckelord :Lean Healthcare; Lean Production; Förändringsarbete; Akademiska Sjukhuset;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag studerat förändringsarbete i samband med införande av Lean Healthcare. Arbetet har en abduktiv ansats där jag utifrån en fallstudie på Akademiska Sjukhuset i Uppsala har studerat hur de arbetar med förändringsarbetet. LÄS MER