Sökning: "changing models"

Visar resultat 1 - 5 av 464 uppsatser innehållade orden changing models.

 1. 1. A case study about the potential of battery storage in Culture house : Investigation on the economic viability of battery energy storage system with peak shaving & time-of-use application for culture house in Skellefteå.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Baljot Singh; [2021]
  Nyckelord :Battery energy storage system; power grid; peak shaving; time-of-use; tariff system; battery aging; state of health; and second-life batteries.;

  Sammanfattning : The energy demand is steadily increasing, and the electricity sector is undergoing a severe change in this decade. The primary drivers, such as the need to decarbonize the power industry and megatrends for more distributed and renewable systems, are resulting in revolutionary changes in our lifestyle and industry. LÄS MER

 2. 2. Urban infrastructure inundation risk from permanent sea-level rise scenarios in London (UK), Bangkok (Thailand) and Mumbai (India): A comparative analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Shawn Pace; [2021]
  Nyckelord :Geography; GIS; Climate Change; Sea-Level Rise; Urban Infrastructure; DEM; London; Mumbai; Bangkok; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Due to anthropogenically created climate change, global cities are facing inundation by rising sea levels. This study aimed to fill knowledge gaps in understanding the exposure of urban infrastructure such as roads, railways, buildings and parks to sea-level rise (SLR) scenarios, and how this would affect local populations. LÄS MER

 3. 3. Modeling BOD removal in free watersurface constructed wetlands with variable residence time-based methods

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Degefu Yohannes Sebro; [2021]
  Nyckelord :BOD removal; Free water-surface constructed wetlands; VART-BOD; models; dynamic diffusion zone; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Constructed wetlands (CWs) have been applied for several years in the removal process pollutants from secondary treatment plants and stormwater. In this paper, the Variable Residence Time (VART) model for solute transport in streams was extended to simulate the BOD removal process in free water surface flow constructed wetlands (FWS CWs). LÄS MER

 4. 4. Att göra skillnad är att vara skillnaden : En studie om det sociala nätverkets betydelse för några unga vuxna mäns könsbrytande val av högskoleutbildning

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Joakim Thien-Thanh Cao; [2021]
  Nyckelord :female-dominated profession; gender-breaking; higher education; higher education choices; social capital; social network analysis; social network relations; young people; Kvinnodominerade yrken; könsbrytande val; högre utbildning; högskoleutbildningsval; socialt kapital; social nätverksanalys; sociala nätverk; unga människor.;

  Sammanfattning : Several studies shows that the dominant norms of masculinity are a hinder for boys to perform in school and a hinder for men to choose female-dominated occupations. Moreover, selecting a career can be a complex decision for young adult men´s to choose a female-dominated higher education - and this dilemma has been a topic of much reports and research. LÄS MER

 5. 5. Elevers förståelse av bråktal : som ett tal som har ett eget värde på tallinjen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Noor Ahmed; [2021]
  Nyckelord :Mathematics; learning; fraction; aspect; raising; reducing; number line; Matematikundervisning; grundskolan; lärande; bråk; aspekt; förlängning; förkortning; tallinje;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få inblick i hur eleverna i åk 7 och 8 uppfattar likvärdiga bråktal, förkortning och förlängning samt hur de tolkar sambandet mellan förlängning och multiplikation, och förkortning och division. Syftet är även att undersöka elevernas kunskaper om bråktalsaspekter med fokus på bråktal som ett tal som har ett eget värde på tallinjen. LÄS MER