Sökning: "users"

Visar resultat 11 - 15 av 2200 uppsatser innehållade ordet users.

 1. 11. Investigation of Different DASH Players : Retrieval Strategy & Quality of Experience of DASH

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Författare :Sri Ganesh Sai Gunnam; [2018]
  Nyckelord :Dynamic Adaptive Streaming over HTTP DASH ; Quality Adaptation; Quality of Experience QoE ;

  Sammanfattning : Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (DASH) is a convenient approach to transfer videos in an adaptive and dynamic way to the user. Therefore, this system makes best use of the bandwidth available. In this thesis, we investigate Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (DASH) based on data collected from the lab experiments and user’s experiments. LÄS MER

 2. 12. Platsmedveten synkronisering av ljuduppspelningshastighet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :John Ricketts; [2018]
  Nyckelord :android; location aware; playback speed; sound walk; audio guide;

  Sammanfattning : Det är idag svårt att föreställa sig ett samhälle utan smartphones. Dessa används till både arbete och nöje. Smartphones innehåller en mängd olika sensorer som utnyttjas i nymodiga lösningar. LÄS MER

 3. 13. SEXUALITET OCH INTELLEKTUELLA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR EN KVALITATIV UNDERSÖKNING AV YRKESVERKSAMMAS ATTITYDER, FÖRESTÄLLNINGAR OCH SYN PÅ SIN YRKESROLL.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Malin Vilhelmsson; [2018]
  Nyckelord :Attityder; Föreställningar; Gruppbostäder; Intellektuella funktionsnedsättningar; Professionella; Sexualitet; Attitudes; Group home; Intellectual disabilities; Perceptions; Professionals; Sexuality;

  Sammanfattning : Genom definitionen av sexualitet från Världshälsoorganisationen (WHO) tydliggörs sexualitetens centrala och grundläggande del av att vara människa. Rätten att oberoende av bland annat funktionsnedsättning själv bestämma över sin kropp och sexualitet står formulerad i de mänskliga rättigheterna, vilka förtydligas ytterligare i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. LÄS MER

 4. 14. Smart Hydroponics : Conceptual Design of Hydroponic Plant System for Home Environment

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Erik Földhazy; [2018]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; User Experience; Sustainability; Product Design; Human- Centered Design; Hydroponics; Teknisk Design; Användarupplevelse; Hållbarhet; Produktdesign; Human-Centered Design; Hydroponik;

  Sammanfattning : Hydroponics is a method of cultivating plants without the use of soil. Soil acts as a growth medium which gives plants stability, provides nutrients and allows roots to be kept wet without drowning. In hydroponics the soil’s functions are replaced by synthesized methods. Stability comes from a substrate (i. LÄS MER

 5. 15. Utomhuskontor som arbetsplats : undersökning om funktion, användning och utformning av ett befintligt utomhuskontor

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Lundström; [2018]
  Nyckelord :utomhuskontor; användning av utomhuskontor; årstidsanvändning; dagsljus; utformning;

  Sammanfattning : Människor som arbetar inomhus under större delen av sin arbetsdag får, speciellt under vinterhalvåret, en minimal tillgång till direkt dagsljus, vilket kan påverka välmående och hälsa. Många av våra biologiska system i kroppen styrs av ljus-och mörkermönster. LÄS MER