Sökning: "utomhus pedagogik på förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden utomhus pedagogik på förskolan.

 1. 1. Vill du vara med på våran lek? : En kvalitativ studie om flerspråkiga barns sociala samspel i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Diana Murad; Wendy Torres Taquechel; [2019]
  Nyckelord :flerspråkiga barns samspel; pedagog; lek; utomhusmiljö; observation- och intervjustudie;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om flerspråkiga barns sociala samspel. Ett intresse för att skriva om det här ämnet beror till stor del på att talet om “den flerspråkiga förskolan” kommit till uttryck under de senaste 10 åren, vilket syftar på förskolor där majoriteten av barnen har ett annat modersmål än svenska. LÄS MER

 2. 2. Att ta tillvara på det som finns i naturen, det enkla. : Förskollärares berättelser om uterummet som lärmiljö.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Bohman; Susanne Meronen Andreasson; [2019]
  Nyckelord :förskollärare; utomhuspedagogik; naturlära; läroplan och utemiljö.;

  Sammanfattning : Inledning Den här studien handlar om förskollärares arbetssätt med uterummet som lärmiljö. Vi är intresserade av hur förskollärare arbetar med uterummet, vad sker under utevistelsen och vad anser förskollärarna att utevistelsen har för betydelse för barns utveckling, lärande och välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Om vi inte går ut blir vi gnälliga : en studie om utevistelse på förskolans gård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Kristina Ahlgren-Wallin; Frida Allhage; [2018]
  Nyckelord :Utevistelse; utomhuspedagogik; förskola; förskolegård;

  Sammanfattning : Inledning I förskolan anses utevistelsen vara betydelsefull och viktig för barns hälsa och välbefinnande och en självklar del av verksamheten. En stor del av verksamhetens tid spenderas ute på förskolans gård. LÄS MER

 4. 4. Planerad fysisk aktivitet i förskolan och förskoleklassen : En komparativ studie mellan förskola och förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Johanna Järdeholm; Helena Gavlén; [2017]
  Nyckelord :Planerad fysisk aktivitet; förskollärare; förskola; förskoleklass; inomhus; utomhus; aktivitetstyper;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet är fundamentalt för barns motoriska utveckling. Enligt WHO har barns fysiska aktivitet minskat. Eftersom barn spenderar stora delar av sin vardag i förskola, förskoleklass och skola spelar tillgängligheten för fysisk aktivitet i respektive institution alltså en stor roll i barns hälsa, både fysiskt, psykiskt och socialt. LÄS MER

 5. 5. Barns betydelsefulla utevistelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Melinda Johansson; Frida Ström; [2017]
  Nyckelord :Förskola; utevistelse; utomhuspedagogik; barn.;

  Sammanfattning : Bakgrund Utevistelsen är betydelsefull för barns utveckling och lärande. Barn kan få nya erfarenheter och kunskaper genom att vistas i naturen. Förskollärare kan ha olika förhållningssätt till utevistelsen vilket kan påverka det utomhuspedagogiska arbetet. LÄS MER