Sökning: "våld nära relationer"

Visar resultat 21 - 25 av 461 uppsatser innehållade orden våld nära relationer.

 1. 21. Det handlar om att skapa kontakt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jesper Larsson; Maria Zahr; [2019]
  Nyckelord :våld i nära relationer; våld; genus; kommunikation; socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this study was to shed some insight on the relationships between victims of domestic partner violence and the professional social workers they meet for help and support. Focus was placed on how the professional relationship is crafted, how the meetings and conversations are held and what they contain and how the social workers perceive the clients and their situation. LÄS MER

 2. 22. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor som utsatts för våld i nära relationer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ulrika Norgren; Olivia Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; intersektionellt perspektiv; personcentrerad omvårdnad; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor, i synnerhet våld i nära relationer, är ett allvarligt samhällsproblem som är vanligt förekommande globalt och nationellt. Kvinnor påverkas inte enbart fysiskt utan även mentalt och våldet kan ha kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser. LÄS MER

 3. 23. Hur allvarligt anses partnervåld vara mot en man jämfört med mot en kvinna? : En vinjettstudie om bedömningar och insatser för kvinnor och män utsatta för partnervåld

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Mikaela Andersson; Filip Edorsson; [2019]
  Nyckelord :domestic partner violence; women exposed to violence; men exposed to violence; social constructivism; gender theory; partnervåld; våldsutsatta kvinnor; våldsutsatta män; socialkonstruktivism; genusteori;

  Sammanfattning : Partnervåld innefattar våld i nära relationer i en partnerrelation. Tidigare forskning kring partnervåld fokuserar främst på våldet gentemot kvinnor, med manliga förövare. Manliga offer utsatta för partnervåld diskuteras sällan, och forskningen om ämnet är begränsat. LÄS MER

 4. 24. Våld i kärlekens namn : Kvinnors självbiografiska skildringar av våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nilla Eliasson; Agnes Krebs; [2019]
  Nyckelord :Domestic violence; turning point; leaving process; normalisation process; autobiography.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate how women exposed to violence in close relationships portray their experiences in autobiographies, to generate understanding of what is significant in their choice to stay or leave the relationship. To investigate this phenomenon, the following questions have been used as starting points: (1) How are the women’s inclination to report the perpetrator described? (2) How are the turning point that causes women to leave the relationship described? (3) How are the social services and the judiciary’s help to the women described? The intention has been to investigate how four women form their experiences from a relationship where violence has occurred, focusing on what makes women stay in the relationship or leave the relationship. LÄS MER

 5. 25. Sjuksköterskans möte med kvinnor som utsatts för våld i nära relationer : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marcus Fredman; Emma Pearson; [2019]
  Nyckelord :Mötet; Professionellt ansvar; Sjuksköterskor; Upplevelser; Våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer definieras som fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld utfört av en partner i en nära relation. Tretton kvinnor i Sverige dödas varje år av en man som de har eller tidigare har haft en relation med. Våldet är ett folkhälsoproblem som belastar samhället. LÄS MER