Sökning: "vårdhistoria"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet vårdhistoria.

 1. 1. Barnmorskor 1897 : En undersökning av barnmorskornas livs- och arbetsvillkor i Falu provinsialläkardistrikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Lena Julin; [2005]
  Nyckelord :Vårdhistoria; barnmorskor; provinsialläkardistrikt år 1897; löner och förmåner; civilstånd.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att klargöra livs- och arbetsförhållandena för barnmorskorna i Falu provinsialläkardistrikt under senare delen av 1800-talet. Det finns forskning som menar att landsortsbarnmorskorna från förra sekelskiftet och bakåt oftast var gifta och/eller hade egna barn, och denna slutsats har inspirerat till föreliggande arbete. LÄS MER

 2. 2. Vikten av arbete : Patienternas arbete och dess betydelse på Säters hospital 1912-1942

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Kirsi Mäkelä; [2004]
  Nyckelord :Mentalvård; vårdideologier; vårdhistoria; patienter; Säter;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka arten av och betydelsen av patientarbetet på Säters hospital mellan perioden 1912-1942.Det använda källmaterialet är årsberättelser, ekonomiska översikter, utgående skrivelser, skrivelser från Medicinalstyrelsen, protokoll och bilagor samt personalrullar från perioden mellan 1912-1942. LÄS MER