Sökning: "vad är hälsopedagogiskt arbete"

Hittade 1 uppsats innehållade orden vad är hälsopedagogiskt arbete.

  1. 1. Att främja ungdomars hälsa: ”Det handlar ju om att få ungdomarna att växa, ta för sig och tycka det här är roligt” : - En kvalitativ intervjustudie om aktivitetsledarskapet i Aktivitet Förebygger

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Cecilia Ekelund; [2013]
    Nyckelord :Health education; health promotion; didactics; leadership; leisure activity associations; Aktivitet Förebygger; adolescents; qualitative approach; Hälsopedagogik; hälsofrämjande; didaktik; ledarskap; föreningsverksamhet; Aktivitet Förebygger; ungdomar; kvalitativ ansats;

    Sammanfattning : BAKGRUND: Föreningslivets hälsofrämjande potential var utgångspunkten för projektet Aktivitet Förebygger (AF) som 2009 startades upp som ett samarbete mellan skolorna och föreningslivet i Ängelholms kommun, i syfte att främja ungdomarnas fysiska och psykiska hälsa. I tidigare studier kring hälsofrämjande interventioner för ungdomar, riktades fokus mot mottagarna av projektet, d. LÄS MER