Sökning: "vad är omvårdnadsuppgifter"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden vad är omvårdnadsuppgifter.

 1. 1. Beröring av patientens kropp - sjuksköterskans upplevelser och förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Amanda Olsson Panzar; [2018]
  Nyckelord :sjuksköterska; beröring; fysisk kontakt; kvalitativ studie; personlig sfär;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa sjuksköterskans upplevelser och förhållningssätt vid beröring av patientens kropp. Bakgrund: Den mänskliga kroppen är laddad med olika betydelser och värderingar. Den hänger samman med vår person och vad det innebär att vara människa. LÄS MER

 2. 2. Svenska sjuksköterskors upplevelser av att arbeta inom den norska sjukvården : en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Lidbeck; Disa Kohlström; [2012]
  Nyckelord :nurse; health care; experience; Norway; sjuksköterska; sjukvård; upplevelse; Norge;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka svenska sjuksköterskors upplevelser av att arbeta inom den norska sjukvården.Metod: Kvalitativ design med deskriptiv ansats. Tio svenska sjuksköterskor med erfarenhet av att arbeta inom den norska sjukvården intervjuades. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsbehov hos anhörigavars familjemedlemfår palliativ vård i hemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Therése Isaksson; Camilla Karlsson; [2009]
  Nyckelord :Palliativ vård; Travelbee; Upplevelser; Systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Föreliggande systematiska litteraturstudies syfte var att beskriva anhörigas upplevelser och deras omvårdnadsbehov då en familjemedlem vårdades palliativt i hemmet, för att skapa en förståelse för vad sjuksköterskan kan bidra med. Sökord som valdes var palliative AND relative* AND home för insamling av vetenskapliga artiklar via fulltextdatabasen Electronic Library Information Navigator (ELIN) och databasen Cumulative Index of Nursing and Allied Health (CINAHL). LÄS MER

 4. 4. Patientansvarig sjuksköterska inom hemodialys : en palett av känslor och oändligt stort ansvar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för samhälle, kultur och lärande (SKL); Stockholms universitet/Institutionen för samhälle, kultur och lärande (SKL)

  Författare :Pia Johansson; Kerstin Lundström Landegren; [2008]
  Nyckelord :Patientansvarig sjuksköterska; hemodialys; kvalitativ forskning; utbildning; stress;

  Sammanfattning : PAS (patientansvarig sjuksköterska) är en modell för hur själva omvårdnadsarbetet bedrivs, individanpassat till varje enskild patient. I Sverige används modellen på nästan samtliga hemodialysmottagningar.Syftet med denna studie var att beskriva PAS:arnas uppfattningar om arbetsuppgifter och uppfattningar av upplevelser rörande PAS-rollen. LÄS MER