Sökning: "volvo globalisering"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden volvo globalisering.

 1. 1. Anpassningar av globala varumärke

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Lara Kafafi; Dmitry Leshchinskiy; [2014]
  Nyckelord :Globalisering; internationell marknadsföring; globalt varumärke;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att granska och analysera anpassningar av marknadsföring strategier av svenska varumärken som är verksamma på den globala B2B-marknaden, samt med hjälp av analys förklara hur svenska B2B-varumärket kan kännetecknas. Metod: I denna uppsats har vi valt att använda oss av en kvalitativ studie för att ge läsaren en djupgående bild av tre svenska företaget Atlas Copco, Volvo Trucks och Ericsson och deras marknadsföring av varumärket på den internationella marknaden. LÄS MER

 2. 2. Virtuella samarbeten -hur gör vi dem framgångsrika?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Louise Wemme; [2011]
  Nyckelord :IT; videokommunikation; audiokommunikation; virtuellt samarbete; kommunikation;

  Sammanfattning : Ett par år in på 2000-talet präglas företagen av större marknader, globalisering och ökat fokus på IT. Mycket pengar går åt till resor världen över när man öppnar kontor, besöker fabriker eller utökar sina marknader. Man arbetar i globala team och utnyttjar kunskaper och erfarenheter som andra kulturer har. LÄS MER

 3. 3. SponsorSHIP – En identifiering av kritiska faktorer vid titelsponsring.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Linus Alenvret-Larsson; Calle Hökby; Kristoffer Thuresson; [2009]
  Nyckelord :key words: brand; brand awareness; event; image; internal marketing; marketing; sponsoring; sponsorship; title sponsoring. nyckelord: evenemang; intern marknadsföring; marknadsföring; sponsring; sponsorskap; titelsponsring; varumärke; varumärkesmedvetenhet; Market study; Marknadsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: SponsorSHIP – an identification of critical factors for title sponsoring. Author: Linus Alenvret-Larsson, Calle Hökby & Kristoffer Thuresson Tutor: Carl R. Hellberg, Pavla Kruzela Purpose: To identify and analyse critical factors for title sponsoring of global itinerant sport events in the multimillion category. LÄS MER

 4. 4. Budgetens utveckling i 3 västsvenska företag - Volvo, SKF och StenaLine

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Lindoff; Johanna Montgomery; [2006]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Dagens näringslivsklimat präglas av allt hårdare förutsättningar för de svenska företagen,några exempel på faktorer är en ökad globalisering som medför hårdare konkurrens samtosäkrare valutor för företagen. Det ställer högre krav på företagen och då särskilt på enmer flexibel styrning av företaget. LÄS MER

 5. 5. Att upptäcka Mellanstaden : En studie av stadens ytterområden med Kristiansta som exempel

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering och byggteknik

  Författare :Margareta Mark och Marcel Abedini; [2002]
  Nyckelord :Mellanstaden; stadens ytterområden; socila planering; ekologisk planering; barn och ungdom; barn och utemiljön;

  Sammanfattning : Det är många faktorer som påverkar stadsutvecklingen och som skapar stadens identitet. Medverkande krafter är de offentliga och privata aktörernas intressen, den nationella bostadspolitiken, den befintliga fysiska strukturen samt stadens historiska bakgrund. LÄS MER