Sökning: "walnuts"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet walnuts.

  1. 1. Valnötter sänker ett högt LDL-kolesterol hos vuxna individer - En systematisk översiktsartikel

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

    Författare :Emma Albinsson; Jessica Nyström; [2018-06-04]
    Nyckelord :valnötter; LDL; kolesterol; kardiovaskulär sjukdom; walnuts; cholesterol; cardiovascular disease;

    Sammanfattning : Title: Walnuts lower a high level of LDL cholesterol in adults- A systematic reviewAuthor: Emma Albinsson and Jessica NyströmSupervisor: Frode SlindeExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 22, 2018Background: The most common cause of death globally and nationally is cardiovasculardisease (CVD). A high low density lipoprotein (LDL) cholesterol can contribute to thedevelopment of CVD. LÄS MER