Sökning: "Hyper reality"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Hyper reality.

 1. 1. "Conspicuous Fitness"

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Aurélien Daudi; [2019]
  Nyckelord :diskurs; diskursanalys; fitness; sociala medier; hyper reality; socialt kapital;

  Sammanfattning : Världen har genomgått stora förändringar de senare åren, liksom sättet på vilket vi interagerar och relaterar till den. Ankomsten av sociala medier har gett upphov till ett fenomen varigenom åberopandet av den spridande fitnesskulturen har möjliggjort för ett beteende bestående av publicerandet av allt mer sexuellt utmanande och explicit material att få fotfäste och normaliseras bland unga svenskar idag. LÄS MER

 2. 2. City Margins and Exclusionary Space in Contemporary Egypt : An Urban Ethnography of a Syrian Refugee Community in a Remote Low-Income Cairo Neighborhood

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

  Författare :Samir Shalabi; [2017]
  Nyckelord :Egypt; Syria; Cairo; 6th of Uktūbar City; inequality; refugees; refuge; space; spatial; urban; city; neighborhood; justice; marginality; exclusion; locality; uneven development; ethnography;

  Sammanfattning : Drawing mainly on Lefebvre’s, Soja’s and Smith’s theorizations of space in order to understand the spatial dynamics of social inequality, this study investigates how a low-income Syrian refugee community negotiates its precarious location in a neighborhood on the periphery of one of Cairo’s desert ‘New Towns’. It also examines the way in which urban spatiality shapes the everyday lived reality of this particular community of Syrians. LÄS MER

 3. 3. Researrangörernas förskönade verklighet : En kvantitativ analys av missnöjda inlägg på Facebook

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sarah Helgesson; [2017]
  Nyckelord :Travel agencies; customers; dissatisfaction; expectations; Researrangörer; kunder; missnöje; förväntningar;

  Sammanfattning : The study intends to examine how the media conditions have created opportunities for travel agencies to convey an embellished picture of their travel destinations, but also opportunities för there customers to participate in the debate when they are dissatisfied. The travel agencies concerned are Ving, Apollo and TUI. LÄS MER

 4. 4. (S)examensarbete

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Cecilia Pfaff; [2016]
  Nyckelord :art; textile art; knitting; crochet; sex; sexy; sexiness; Instagram; selfie; performance; sun chair; craftivism; Dolly Parton; body; feminism; #xxxjobb; #123sexy; konst; textilkonst; stickning; virkning; sex; sexig; sexighet; Instagram; selfie; performance; solstol; craftivism; Dolly Parton; kropp; feminism; #xxxjobb; #123sexy;

  Sammanfattning : Preface:Thank you to all the women in my life who have supported me through this process; to my mother, to my other mother (Susan), to Kara, to Jordan and, of course, to Dolly.Summary:(S)examensarbete is a journey through which I have questioned if knitting can be sexy. LÄS MER

 5. 5. ”Man vill ju få lite wow-effekt” : En fokusgruppsstudie om identitet på Instagram

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Natasha Hakami; Cecilia Lindell; [2016]
  Nyckelord :Instagram; Identity; Focus group interviews; Hyper - reality; Goffman; Instagram; Identitet; Fokusgruppsintervjuer; Hyperrealitet; Goffman;

  Sammanfattning : This thesis examines Instagram users and how they create an identity, and their interaction with other users. The aim of this study is to understand what we do with Instagram and what Instagram does with us in our everyday lives, and what the effects of the medium entails. LÄS MER