Sökning: "work-experience"

Visar resultat 1 - 5 av 478 uppsatser innehållade ordet work-experience.

 1. 1. Kommunikation mellan ambulanspersonal och polis - En enkätstudie om kommunikation under samverkansuppdrag

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sofia Arkrot; Jessica Puhakka; [2023]
  Nyckelord :Cooperation; collaboration exercises; communication; paramedic; police; Samverkan; samverkansövning; kommunikation; ambulanspersonal; polis;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikationen över radio och på skadeplats har en avgörande roll för kvaliteten på samverkan mellan blåljuspersonal. Utbildning och övning är nödvändigt för att upprätthålla och förbättra förmågan till kommunikation i syfte att kunna hantera allvarliga händelser. LÄS MER

 2. 2. Yrkesrollen alla har åsikter om och tror sig kunna göra bättre själva : En kvantitativ studie om social och arbetsrelaterad self-efficacy hos barnhandläggare inom svensk socialtjänst.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sabina Östling; Zandra Steffert; [2023]
  Nyckelord :Self-efficacy; social worker; work environment; child welfare and social worker within child welfare.; Self-efficacy; barnavårdsutredningar; socialtjänsten; arbetsmiljö samt socialsekreterare.;

  Sammanfattning : The working environment in social services has long been talked about. Recently, the working environment of child case workers has been in particular focus on the basis that it is difficult to retain and recruit new staff for this profession. LÄS MER

 3. 3. Den nuvarande livsmedelssäkerhetens potential - En studie av livsmedelssäkerhetens senare framgång och framtida möjligheter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC); Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Steven Todorovski; [2023]
  Nyckelord :Livsmedelssäkerhet; Livsmedelskontroll; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how food safety measures have developed over the last two decades; how the resent 2020 pandemic affected food safety- and control; how effective the current methods are; and what potential new methods might exist in the coming decade. This study was executed as a combined literary study, where current scientific studies and reports where analysed, and a survey with relevant questions, that was sent to various individuals with work experience in food safety- and control, was conducted. LÄS MER

 4. 4. Samverkan - ett samarbete på olika vilkor. : En vetenskaplig essä om samverkan i grundskolan mellan fritidshemslärare och klasslärare.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Orhan Anar; Sofia Mårdh; [2023]
  Nyckelord :Collaboration; curriculum; after-school care teachers; classroom teachers; power; loyalty; loyalty conflict; hierarchy; samverkan; styrdokument; fritidslärare; klasslärare; makt; lojalitet; lojalitetskonflikt; hierarki;

  Sammanfattning : Syftet med denna vetenskapliga essä är att skapa en bredare och djupare förståelse kring problematiken med samverkan mellan fritidshemslärare och klasslärare. I läroplanen finns brister om vad samverkan ska innehålla och hur den bör utformas och vår gemensamma uppfattning är att det fortfarande finns brister i hur arbetet med samverkan sker. LÄS MER

 5. 5. Relationen mellan chefens personlighet och anställdas arbetsupplevelse på distans : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Sonya Pavlova; [2022]
  Nyckelord :five-factory-model; experience of work; demand-control-support-model; distance-work; femfaktorsmodellen; arbetsupplevelse; krav-kontroll-stödmodellen; distansarbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka relationen mellan chefens personlighet utifrån femfaktorsmodellen och anställdas arbetsupplevelse utifrån krav-kontroll-stödmodellen när arbete skedde på distans. Pearsons korrelationsanalys genomfördes för att ge en översikt över relationen mellan chefens personlighet och anställdas arbetsupplevelse. LÄS MER