Sökning: "Återgång till sport"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Återgång till sport.

 1. 1. Fotledskinematik vid enbenslängdhopp efter främre korsbandsskada : En jämförelse med knäfriska kontroller

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Emil Eriksson; Jakob Geholm; [2021]
  Nyckelord :Anterior cruciate ligament; Ankle; Kinematics; Rehabilitation; Movementanalysis; Return to sports; Främre korsband; Fotled; Kinematik; Rehabilitering; Rörelseanalys; Återgång till sport;

  Sammanfattning : IntroduktionFrämre korsbandsskador (ACL-skador) leder till nedsatt knäfunktion och är en stor bidragande orsak till att de ACL-skadade slutar med sin idrott. Detta kan delvis förklaras av nya rörelsestrategiser som används för att minska belastning på den skadade knäleden. LÄS MER

 2. 2. Truppgymnasters upplevelse av rehabiliteringsprocessen efter skada : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Lindh; Maria Lindh; [2021]
  Nyckelord :Athletic injuries; Behavioral Medicine; Gymnastics; Physiotherapy; Return to Sport; Beteendemedicin; Fysioterapi; Gymnastik; Idrottsskador; Återgång till sport;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige uppkommer varje år runt 100 000 idrottsskador som kräver vård. Idrottsskador förekommer i stor utsträckning inom truppgymnastik, den största disciplinen inom svensk gymnastik. LÄS MER

 3. 3. Skadefrånvarons inverkan på upplevt stöd och upplevd statusposition i laget : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Simon Lännevall; [2020]
  Nyckelord :Social support; sport injury; soccer; football; sport rehabilitation; sport psychology.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skador inom idrotten är vanligt förekommande, inte minst inom fotbollen. Många studier lägger fokus på den fysiologiska aspekten i rehabilitering. Det har dock visats att socialt stöd är av vikt för en lyckad skaderehabilitering. LÄS MER

 4. 4. Har du hört talas om RED-S? : Enkätundersökning av kunskaper om Relative Energy Deficiency in Sport inom svensk truppgymnastik

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Rebecca Billger; [2020]
  Nyckelord :Relative energy deficiency; RED-S; Teamgym; Elite coaches; Gymnastics; swedish; survey; RED-S; Truppgymnastik; Subelitnivå; elittränare; Relativ energibrist; Idrottstriaden; Gymnastik; Enkätundersökning; tränarlänkgymnastik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studien syfte var att undersöka kunskapen om RED-S bland tränare inom svensk truppgymnastik och få en översikt om tränarna kände till Svenska Gymnastikförbundets eller Internationella Olympiska Kommitténs åtgärdsplan för identifiering, behandling och återgång till idrottande. Detta undersöktes med följande frågeställningar: 1) ”Hur mycket kunskap om RED-S har dagens tränare inom truppgymnastik?” 2) ”Skiljer tränares kunskaper åt beroende på kön, division och erfarenhet i år?” och 3) ”Har tränarnas förening en åtgärdsplan för RED-S?”. LÄS MER

 5. 5. Kinesiophobia after ACL injury: specific situations and movements : A semi-qualitative exploratory study

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Iva Kadiyska; Viktoria Marklund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: The anterior cruciate ligament (ACL) is the most commonly injured ligament in the human body. The injury often occurs in pivoting sports. A common consequence after ACL injury is kinesiophobia, which can contribute to prolonged rehabilitation and delayed return to sport. LÄS MER