Sökning: "äldrevårdsmottagning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet äldrevårdsmottagning.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att identifiera och intervenera mot depressiva symtom hos äldre

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Helena Paulsson; Kristina Räthel; [2018]
  Nyckelord :depression; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad; primärvård; äldrevårdsmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är ett av de vanligaste psykiska hälsoproblemen bland äldre och har allvarliga konsekvenser för den äldres välbefinnande och livskvalitet. Primärvården har prioriterat äldres hälsa genom att starta äldrevårdsmottagningar där äldre över 75 år bland annat ska erbjudas hjälp vid psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Äldrevårdsmottagningar-mot en ökad trygghet för den äldre i vården

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofie Nylén; Linda Berghell; [2015]
  Nyckelord :Äldre 75 ; upplevelser; kontakt; äldrevårdsmottagning; personcentrerad vård; kvalitativ innehållsanalys; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre ökar vilket medför större utmaningar för hälso- och sjukvården att kunna ge den vård som krävs. Detta innebär att det i framtiden sannolikt kommer att ställas ännu större krav på tillgången till god vård och omsorg för äldre. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskans upplevelser av att stärka välbefinnande hos den äldre

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Gunilla Lundgren; Anna Thornberg; [2015]
  Nyckelord :distriktssköterska; hälsofrämjande arbete; vårdcentral; hälsa; äldre; välbefinnande;

  Sammanfattning : Distriktssköterskan har en unik roll inom hälso- och sjukvården för att främja hälsa hos de äldre. Det är viktigt att hjälpa denna alltmer växande befolkningsgrupp med att stärka deras välbefinnande och stödja deras hälsoprocesser. LÄS MER