Sökning: "äldrevårdsmottagning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet äldrevårdsmottagning.

 1. 1. Vad erbjuds på äldrevårdsmottagningar i Skåne? - En tvärsnittsstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Tove Böcker; Ida Johansson; [2019]
  Nyckelord :Äldrevårdsmottagning; äldre; specialistsjuksköterska; distriktssköterska; jämlik vård; personcentrerad vård; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den äldre befolkningen ökar i högre takt nu än tidigare, vilket ställer stora krav på hälso- och sjukvården. Alla patienter har rätt till lika vård och hälsofrämjande vård oavsett var de vänder sig i hälso- och sjukvården. Patienter har även rätt att välja mellan privat och offentlig primärvård. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans upplevelse av möjlighet att ge god vård på äldrevårdsmottagning -En intervjustudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Katinka Stridh; Gisela Elledil; [2019]
  Nyckelord :Distriktssköterska; äldrevårdsmottagning; tid; personcentrerad vård; äldre personer; samverkan; god vård.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Gruppen äldre personer ökar och år 2050 beräknas antalet äldre personer 75 år eller mer att ha fördubblats sedan 2015. Folkhälsan behöver förbättras, särskilt för grupper med sämst hälsa och äldre personer tillhör en av dessa grupper. LÄS MER

 3. 3. Äldrevårdsmottagning - hur arbetar distriktssköterskan? En intervjustudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Cecilia Karlsson; Jenny Kjellström; [2018]
  Nyckelord :Äldrevårdsmottagning; distriktssköterska; vårdcentral; specialmottagning; salutogenes; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Antalet äldre personer i Sverige har ökat och det finns ett behov av en sammanhållen vård och omsorg för äldre patienter. I Region Skåne finns äldrevårdsmottagningar på vårdcentraler. Syftet var att undersöka distriktssköterskors erfarenheter av hur de arbetar på äldrevårdsmottagning på vårdcentral. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att identifiera och intervenera mot depressiva symtom hos äldre

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Helena Paulsson; Kristina Räthel; [2018]
  Nyckelord :depression; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad; primärvård; äldrevårdsmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är ett av de vanligaste psykiska hälsoproblemen bland äldre och har allvarliga konsekvenser för den äldres välbefinnande och livskvalitet. Primärvården har prioriterat äldres hälsa genom att starta äldrevårdsmottagningar där äldre över 75 år bland annat ska erbjudas hjälp vid psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Äldrevårdsmottagningar-mot en ökad trygghet för den äldre i vården

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofie Nylén; Linda Berghell; [2015]
  Nyckelord :Äldre 75 ; upplevelser; kontakt; äldrevårdsmottagning; personcentrerad vård; kvalitativ innehållsanalys; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre ökar vilket medför större utmaningar för hälso- och sjukvården att kunna ge den vård som krävs. Detta innebär att det i framtiden sannolikt kommer att ställas ännu större krav på tillgången till god vård och omsorg för äldre. LÄS MER