Sökning: "åldrande människan"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden åldrande människan.

 1. 1. Den ensamma ålderdomen : En litteraturstudie av äldre människors upplevelser av ofrivillig ensamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Alexandra Boman; Ebba Dahlberg Andreasson; [2020]
  Nyckelord :ofrivillig ensamhet; den äldre människan; upplevelser;

  Sammanfattning : Ofrivillig ensamhet är en riskfaktor till psykisk ohälsa och har negativa effekter på människors hälsa. Den äldre människan tillhör en grupp i samhället som växer och i takt med åldrandet förändras livssituationen och det finns en större benägenhet att uppleva ofrivillig ensamhet. LÄS MER

 2. 2. ”Allt ordnar sig till slut” En kvalitativ studie om att se tillbaka på konsekvenser av livsval

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Caroline Norman; Emma-Linnéa Viiri; [2020]
  Nyckelord :Successful Aging; Life Choices; Social Context; Positivity; Acceptance; Independence; Hälsosamt åldrande; Livsval; Social kontext; Positivitet; Acceptans; Självständighet;

  Sammanfattning : Äldre personer utgör en allt större del av befolkningen vilket gör att forskning kring hälsosamt åldrande blir mer aktuellt. Flera studier tyder på att ånger kring det förflutna har negativa konsekvenser för hälsan och att upplevelsen av att vara tillfreds har en positiv inverkan på välmående. LÄS MER

 3. 3. Ambulanssjuksköterskors upplevelse av att vårda äldre patienter som är multisjuka: En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Marco Rasura; [2019]
  Nyckelord :Elderly patients; frailty; qualitative content analysis; multimorbidity; paramedic; Ambulanssjuksköterska; kvalitativ innehållsanalys; multisjuklighet; skörhet; äldre patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2060 beräknas antalet personer över 65 år att ha ökat till 56 % av befolkningen i Sverige. Fastän äldre patienter nyttjar ambulansen i allt högre omfattning så har inte utbildningen för ambulanssjuksköterskor förändrats särskilt mycket för att möta de specifika behov som en äldre befolkning har. LÄS MER

 4. 4. KARTLÄGGNING AV AKTIVITETER SOM ERBJUDS PÅ GÖTEBORGS STADS TRÄFFPUNKTER - En studie med mixad metod

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Patricia Olsson; Sara Olsson; [2017-06-07]
  Nyckelord :Aged persons; skill; ageing; mixed method;

  Sammanfattning : BakgrundMänniskan har ett behov av att vara aktiv och få känna sig kompetent i sitt aktivitetsutförande. Personens utförandekapacitet påverkas av åldrandeprocessen men vissa förluster av färdigheter går att minska eller undvika om personen fortsätter vara aktiv. LÄS MER

 5. 5. Åldrandets påverkan för den äldre människans sexuella hälsa : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Louise Arvestål; Malin Krigholm; [2017]
  Nyckelord :Nursing; sexual health; experience; aging.; Omvårdnad; sexuell hälsa; upplevelse;  åldrande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler människor tillhör gruppen äldre. De går igenom både fysiologiska och psykiska förändringar under sin livstid som kan påverka den sexuella hälsan. Den sexuella hälsan är ett brett begrepp som inkluderar både kroppsliga och känslomässiga aspekter. LÄS MER