Sökning: "översättningsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet översättningsanalys.

 1. 1. MANGA, ORTOGRAFI OCH ÖVERSÄTTNING. En karaktärs- och översättningsanalys av Yotsuba från Yotsuba&!

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Niklas Sjöberg; [2019-01-28]
  Nyckelord :japanska; Yotsuba !; översättning; ortografi; manga;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera karaktären Yotsuba från mangan Yotsuba&!, hennes språkegenskaper och hur de har översatts till svenska, för att förhoppningsvis bidra till framtida översättningar av japansk manga till svenska. Det teoretiska ramverket för denna uppsats kommer att vara grundat i översättningsteorin skopos, Hasegawas beskrivning och kategorisering av översättningstekniker och Kinsuis rollspråkskoncept. LÄS MER

 2. 2. NARUTO LOST IN TRANSLATION. En översättningsanalys baserat på yakuwarigoanvändning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emelie Norberg; [2019-01-28]
  Nyckelord :Japanska; översättningsanalys; yakuwarigo; naruto; manga;

  Sammanfattning : För att förklara översättningstekniker kommer ”seven types of translation techniques”presenterad av Vinay och Darbelnet (1958/1995) i Yoko Hasegawas (2012) bok ”TheRoutledge Course in Japanese Translation” att användas för att visa vilkaöversättningsmetoder som finns och är mest frekventa i översättningen av yakuwarigo iNaruto. För yakuwarigo delen kommer ”Role language and character language” skriven avSatoshi Kinsui och Hiroko Yamakido (2015) användas för att förklara vilka japanskastereotyper som existerar och tillämpas i Naruto. LÄS MER

 3. 3. Populariserad yta och vetenskapligt djup. Översättning av dubbelbottnade uttryck i en bok om evolutionsbiologi

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Maria Warnefors; [2018]
  Nyckelord :Dinner with Darwin; Jonathan Silvertown; Analys och tolkning; Översättning; Litterära översättningar; Diskursanalys; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i en översättning av andra kapitlet ur den populärvetenskapliga boken Dinner with Darwin av Jonathan Silvertown. Uppsatsen inleds med en källtextanalys och en redogörelse för den globala strategi som har använts vid översättningen. LÄS MER

 4. 4. ÖVERSÄTTNINGSANALYS AV STEINS; GATE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emil Blom; [2017-02-16]
  Nyckelord :japanska; Anime; Översättning; Vinay; Hasegawa; Steins; Gate;

  Sammanfattning : Den animerade serien Steins; Gates japanska och engelska versions första avsnitt exploreras i syfte att finna vilka översättningsmetoder som tillämpats och huruvida det har fått konsekvenser för gestaltningen av verkets huvudkaraktärer. Uppsatsen använder sig av Jean-Paul Vinay's översättningsteori, vilket består utav ett antal definierade översättningsprocesser som kan tillämpas på text, grammatik och enskilda ord, individuellt eller i en kombination av varandra. LÄS MER

 5. 5. Att säga, skratta och snäsa: Om översättningen av anföringsverben i en rysk prosatext

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Lars Mattias Nylinder; [2017]
  Nyckelord :Litterära översättningar; anföringsuttryck; Anföringsverb; Ganijeva; skönlitterär översättning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats kretsar kring min översättning av ett utdrag ur Alisa Ganijevas roman "Zjenich i nevesta". Inledningsvis redovisas en källtextanalys som tar upp kontext, teman, ironi, bildspråk samt textens narrativa egenskaper. LÄS MER