Sökning: "1837"

Visar resultat 11 - 15 av 20 uppsatser innehållade ordet 1837.

 1. 11. Torrakors peregrinationer. Torraka 'torr tall eller gran på rot' och torraka 'kackerlacka' – två finska lånord i svenskan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Tapio Honkanen; [2009]
  Nyckelord :finsk invandring; finnskogar; skogfinnar; savolaxare; Savolax; finska lånord i svenskan; torraka; kackerlacka; svedjebruk; skogsbruk; folketymologisk tolkning; folketymologi; båtsmän; Blekinge; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Torraka (torrake, torrak) och torrage (torraga) har betydelsen 'torr tall eller gran på rot'. Torrage har upptecknats i Norrbotten, Lappland och Västerbotten, torraka söder om dessa landskap ända till Mellansverige. Dessa två ord brukar betraktas som sammansättningar vars förled består av adjektivet torr. LÄS MER

 2. 12. Hantverkaren i fokus. : Beteendemöstret vid byggnation av Passivhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, ;

  Författare :Marcus Persson; Anders Jonsson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 13. Servicescape i lunchrestauranger : En studie av omgivningens påverkan på upplevelsen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Lars Norberg; Torbjörn Svahn; [2008]
  Nyckelord :Marketing [eng] ; management [eng] ; service [eng] ; servicescape [eng] ; restauranger [sv]; lunchrestauranger [sv]; kvalitet [sv]; kunder;

  Sammanfattning : Tjänsteföretag är, i större mån än företag som endast ägnar sig åt försäljning av produkter, beroende av att kundens upplevelse i tjänstemötet blir så bra som möjligt. En tjänst kännetecknas av olika karakteristika som inte gäller för produkter. LÄS MER

 4. 14. Feminism till höger och vänster? : En jämförande studie emellan Sverigedemokraternas och Kommunistiska Partiets feministiska teori och praktik

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Johanna Storbjörk; [2007]
  Nyckelord :feminism; historia; Sverigedemokraterna; Kommunistiska Partiet; höger; vänster;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 15. Sjuksköterskan i mötet med patienten som behandlas för ätstörning

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Erika Palmgren; Anette Pettersson; [2006]
  Nyckelord :Ätstörning; sjuksköterska; patient; kvalitativ; upplevelser; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar är kända sedan flera hundra år tillbaka och i Sverige finns det uppskattningsvis ca 50 000 flickor/ kvinnor i åldrarna 13-30 år som lider av någon form av ätstörning. Patienterna med ätstörning upplevs ofta som svåra att vårda av sjuksköterskorna då de kan sakna sjukdomsinsikt och motivation till att genomgå behandling. LÄS MER