Sökning: "Alexander Edsjö"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alexander Edsjö.

 1. 1. Gränserna för otillåten missaktning - Förutsebarheten i rättsläget för hets mot folkgrupp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexander Edsjö; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; hets mot folkgrupp; hate speech; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to evaluate the predictability of the Swedish law that prohibits the spreading of threats or disdain against certain groups of people, known as hets mot folkgrupp. While hate speech is a commonly used term for such phenomena, its use is not appropriate in this context because of its limited scope. LÄS MER

 2. 2. Ihjälbrända på Kirseberg - Häxprocesser i Malmö under 1500-talet jämfört med senare svenska

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexander Edsjö; [2016]
  Nyckelord :rättshistoria; komparativ rätt; häxor; häxprocesser; Malmö; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen fokuserar på häxprocesserna i Malmö under slutet av 1500-talet, då staden var en del av Danmark. Nationsbytet har lett till att hela regionen fått en oförtjänt förminskad roll i både svensk och dansk historieskrivning. LÄS MER