Sökning: "Alexandra Engdahl"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Alexandra Engdahl.

 1. 1. Sjuksköterskans identifiering av smärta hos personer med demenssjukdom – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Alexandra Engdahl; Lisa Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Assessment tools; Dementia; Identification of pain; Nurse; Nursing; Pain; Pain assessment; Bedömningsinstrument; Demenssjukdom; Omvårdnad; Sjuksköterskan; Smärta; Smärtidentifiering; Smärtskattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom de närmaste åren och i många länder kommer demenssjukdom att fördubblas, vilket betyder att sjuksköterskans kompetens när det gäller smärtbedömning hos personer med demenssjukdom måste öka. Därför är det av stor vikt att sjuksköterskan vet vilka bedömningsinstrument som fungerar att använda hos personer med demenssjukdom och vilka uttryck som är viktigt att uppmärksamma, för att kunna minska lidandet och öka livskvalitén för patienten. LÄS MER

 2. 2. Det textila företagets arbete med affärsmodeller -­ En studie kring alternativa affärsmodeller, entreprenörskap, framgångsfaktorer samt hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :JUNA KARLSSON; ALEXANDRA ENGDAHL; [2014]
  Nyckelord :Entreprenörskap; Textil; Entreprenöriell framgång; Affärsmodeller; Hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Det finns en rad varierande affärsmodeller, vilka en entreprenör med mål att starta egen verksamhet, kan följa. Dock kan det vara svårt för denne att finna rätt alternativ, samt veta tillvägagångssättet i användandet av sådana affärsmodeller. LÄS MER

 3. 3. A Brand New Manner : En studie om Design Thinking och dess existens i stärkandet av Sverige som varumärke

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Josefine Engdahl; Alexandra Hummel; [2013]
  Nyckelord :Design Thinking; design-minded; Nation Branding;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate the existence of the discipline Design Thinking in a project that aims to strengthen Sweden as a brand. The study will generate knowledge about Design Thinking, with the purpose to increase the understanding of how the discipline can be used as a strategic tool in the processes of strengthening Nation Branding. LÄS MER