Sökning: "André Sikland"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden André Sikland.

 1. 1. Strategisk bemanning - Inhyrd personal som en långsiktig personallösning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :André Sikland; Martin Johansson; Jonas Pålsson; [2010]
  Nyckelord :Strategisk bemanning; inhyrd personal; bemanningsföretag; organisationskultur; organisatoriskt lärande; personalstrategi; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vi har i vår studie visat att utvecklingen inom användandet av inhyrd personal går mot att företag använder inhyrd personal som en medveten strategi för att lösa sina långsiktiga personalbehov. Strategisk bemanning erbjuder företag en flexibel personalstyrka som kan anpassas efter behov. LÄS MER

 2. 2. Lean Healthcare på USiL - En förändring mot lärande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Johansson; André Sikland; Jonas Pålsson; [2009]
  Nyckelord :Lean Healthcare; sjukvård; Universitetssjukhuset i Lund; USiL; organisatoriskt lärande; organisationsförändrings; Region Skåne; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : I sin strävan att bli en lärande organisation har USiL stött på problem och motstånd. Tidigare misslyckade förändringsprojekt har bidragit till ett förändringsmotstånd bland de anställda. Motståndet stärks ytterligare av den kultur och struktur som finns på sjukhuset. Lean Healthcare innebär nya roller för de anställda. LÄS MER