Sökning: "analeps"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet analeps.

 1. 1. Praktiska förslag på teoretisk grund : Didaktiska redskap för svensklärarens narratologiska verktygslåda

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Frida Arvidsson; [2017]
  Nyckelord :De polyglotta älskarna; narratologi; homodiegetisk berättare; heterodiegetisk berättare; autodiegetisk berättare; fokalisering; analeps; proleps; litterär kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån en narratologisk analys av Lina Wolffs De polyglotta älskarna diskutera hur Gérard Genettes narratologiska begrepp homo-, hetero- och autodiegetisk berättare, fokalisering, analeps och proleps kan göras tydliga och greppbara för elever i den svenska gymnasieskolan. Utifrån Örjan Torells modell för litterär kompetens diskuterar jag sedan hur begreppen kan presenteras och förklaras för att förstås av elever i svenskundervisningen. LÄS MER

 2. 2. ”Did you go in my house?” - Spelarstyrd analeps i Final Fantasy VII

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

  Författare :Mats Sjögren; [2003]
  Nyckelord :datorspel; dataspel; narratologi; ludologi; final fantasy; berättelse; analeps;

  Sammanfattning : .... LÄS MER