Sökning: "Schunnesson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Schunnesson.

 1. 1. "Jag har gett dig allt. Jag menar allt-allt" : En analys av förhållandena mellan prekaritet och senkapitalistisk kärlek i Tone Schunnessons roman Dagarna, dagarna, dagarna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Martina Jonsson; [2021]
  Nyckelord :precarity; precariat; precarity literature; precariat literature; late capitalist love; Eva Illouz; prekaritet; prekariatet; prekaritetslitteratur; senkapitalistisk kärlek; Eva Illouz; litteratursociologi; speglingsteori; närläsning; Tone Schunnesson; dagarna dagarna dagarna;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Du har förlorat dig i såsen" : En närläsning av pengarnas betydelse i Dagarna, dagarna, dagarna av Tone Schunnesson, satt i relation till Pengar av Viktoria Benedictsson

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Agnes Branting; [2020]
  Nyckelord :consumption; money; gender; power; freedom; desire; feminism; Schunnesson; Benedictsson;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how themes in contemporary literature relate to themes in the literature from the Modern Breakthrough in Sweden. I examine the novel Dagarna, dagarna, dagarna by Tone Schunnesson by posing three questions: How does the novel portray the relations between consumption, gender, power, freedom and desire? How does the novel portray the relation between human relationships and money? What are the main character’s possibilities for freedom and independence? The analysis is related over time, to themes typical for the literature of The Swedish Modern Breakthrough in the 1880s, and more specifically to the novel Money by Victoria Benedictsson. LÄS MER

 3. 3. “What is Fun for You, is What’s Important to Us!” : Image Work and Positional Games in Swedish Upper Secondary Education

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonathan Schunnesson; Jakob Westergren; [2019]
  Nyckelord :Competition; Discourse Analysis; Image; Upper Secondary Education;

  Sammanfattning : How do upper secondary schools work with image to compete online? Through meso-discourse analysis we have analyzed the descriptions of 147 schools offering university preparatory programs in Stockholm County, at one of the larger online information portals for upper secondary education (gymnasium.se). LÄS MER

 4. 4. Flyga högt och falla fritt : Feminism och postfeminism i Erica Jongs Rädd att flyga och Tone Schunnessons Tripprapporter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Lina Grundberg; [2019]
  Nyckelord :Fear of flying; Trip Reports; Erica Jong; Tone Schunnesson; generation; feminism; second-wave feminism; third-wave feminism; post-feminism; Toril Moi; Simone de Beavouir; lived experience; the body as a situation; gender; norms.;

  Sammanfattning : This comparative essay discusses feminist and post-feminist concepts in the novels Fear of Flying by Erica Jong (1973) and Trip Reports by Tone Schunnesson (2016) from a generational perspective. The term feminism embraces both second-wave and third-wave feminism, while the term post-feminism represents the contradictions between and within the two. LÄS MER

 5. 5. Omvärldsbevakning : Värdeskapande eller Luftslottsaktivitet?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jonathan Schunnesson; Fredrik Eliasson; [2017]
  Nyckelord :Environmental scanning; Spontaneous environmental scanning; information sharing; information overload; innovation.; Omvärldsbevakning; Spontan omvärldsbevakning; Informationsdelning; Informationsöverflöd; Innovation.;

  Sammanfattning : This study set off in a notion, rather than insight; there seems to be a lot of talk about how innovation should thrive and how the environment should be scanned, but not so much about the relationship in between. While the usefulness of sharing information about the environment is seldom questioned, how the information sharing comes to play is as seldom a topic for debate. LÄS MER