Sökning: "Ann-Sofie Eng"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Ann-Sofie Eng.

 1. 1. Sport events for future generations : A study of motivations behind environmentally sustainable actions within Swedish recreational sport events

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Ann-Sofie Legind; Sofia Ranbäck; [2018]
  Nyckelord :sustainability; environmental sustainability; sport event; sustainable event; motivation; moral; strategic; pressure; Sweden; hållbarhet; miljömässig hållbarhet; sportevent; hållbart event; motivation; moral; strategisk; press; Vasaloppet; Vätternrundan; Sverige;

  Sammanfattning : A growing number of studies acknowledge the effect that sport events have on its surrounding environment as well as the effect the surroundings have on sport events. This has led to a larger focus on environmental sustainability within event organisations, something that however is motivated in very diverse ways and from different perspectives. LÄS MER

 2. 2. Towards a world of influencers: Exploring the relationship building dimensions of Influencer Marketing

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Ann-Sofie Gustavsson; Arij Suleman Nasir; Sarvinoz Ishonova; [2018]
  Nyckelord :Influencer Marketing; Relationship Building; Social Media Influencers; Social Media Marketing;

  Sammanfattning : Background The emergence of the Internet, and in particular social network sites, has led to the appearance of new powerful actors, i.e. Social Media Influencers, with the power to persuade their audience. This introduced a middleman in the company-consumer relationship and a new stakeholder to build relationships with. LÄS MER

 3. 3. PLAYSPOTS : ett sätt att skapa lekvänliga stadsrum genom punktvisa insatser? En undersökning baserad på litteraturstudier och en fallstudie av playspots i Odense

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Backman; Ann-Sofie Johansson; [2018]
  Nyckelord :playspots; punktvisa insatser; lekvänlighet; lekmiljö; stadsrum; aspekter; gestaltning;

  Sammanfattning : I denna masterexamensuppsats har vi undersökt möjligheten att skapa mer lekvänliga stadsrum genom punktvisa insatser i form av playspots. En playspot är en mindre lekmiljö, en installation eller ett enskilt element med syfte att uppmuntra eller inspirera till lek i staden. LÄS MER

 4. 4. Är takgården lämplig som skolgård för barn? : en empirisk studie av tre förskolegårdar på tak i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ann-Sofie Larsson; Isabella Vamborg; [2017]
  Nyckelord :takgård; förskolegård på tak; takförskola; barns utemiljö; barnperspektiv; observation; lekvärdesfaktor; OPEC; Malmö stad; friyta;

  Sammanfattning : I de rådande stadsbyggnadsidealen ses förtätning som en hållbar strategi att bygga ut staden. I de större städerna i Sverige råder däremot markbrist vilket gör utrymmet i staden till en prioriteringsfråga. Bland många intressen nedprioriteras ibland barnens intresse och de riktlinjer som finns gällande barns utemiljö följs då inte. LÄS MER

 5. 5. The Rise of China: Competing or Complementary to DAC Aid Flows in Africa?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Louise Granath; [2016-10-03]
  Nyckelord :Foreign aid; China; donor coordination; bilateral DAC; Africa;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER