Sökning: "Anna Krüger"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Anna Krüger.

 1. 1. Hästens behov och välfärd i förhållande till svensk lagstiftning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Anna Krüger; [2017]
  Nyckelord :Häst; välfärd; lagstiftning; hästens behov;

  Sammanfattning : Even though the horse (Equus caballus) has been domesticated for thousands of years it still has behaviours it is strongly motivated to perform. These behaviours have been important for the survival of the wild horse. Behaviours may relate to for instance social contact, grazing and movement. LÄS MER

 2. 2. "Just nu är jag i ett famlande skede" : En studie av styrdokument inom gymnasieskolans Språkintroduktion

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Anna Jerlinder Krüger; [2014]
  Nyckelord :appraisalteori; bedömning; GERS; kunskapskrav i Svenska som andraspråk årskurs 9; Språkintroduktion.;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är undersöka vad som styr bedömning av språkutveckling på gymnasieskolansIntroduktionsprogram Språkintroduktion samt hur lärare, elever och rektor ser på bedömning, och iförlängningen undervisning, i relation till kunskapskrav och språkutveckling. För att uppnå syftetanalyseras Gemensam europeisk referensram för språk – den globala skalan (GERS) och kursplanenför Svenska som andraspråk i grundskolans årskurs 9. LÄS MER

 3. 3. Svenska som andraspråk A och Svenska som andraspråk 1 -  samma kurs med olika namn?         : En jämförelse av kursplanerna inom Läroplan för frivilliga skolformer 94 och Läroplan för gymnasieskolan 2011.        

  L2-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna Jerlinder Krüger; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Storytelling : Vem berättar egentligen storyn?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Charlotte Krüger; Anna Bergqvist; [2010]
  Nyckelord :Storytelling; Corporate storytelling; varumärke; kommunikation; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. En bild säger mer än tusen ord? En analys av språket i bilden och dess betydelse vid skapandet av ett kvinnligt subjekt i verk av Sejla Kameric, Barbara Kruger och Jenny Holzer.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Anna Sandberg; [2006]
  Nyckelord :bildanalys; text och bild ; language; image; female representation; Art History; Konstvetenskap; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : How does language work within the context of art and image? In what way can text contribute to the reception of an art work? In this essay I examine the role of language and how it, in selected works from the artists Sejla Kameric, Barbara Kruger and Jenny Holzer, becomes part of the deconstruction and exposure of social structures and issues of gender. My aim is to examine whether this deconstruction of rules and structures helps to bring about a forming of a female subject in oppsition to the more common female object. LÄS MER